Category: Projekte

Projekti “TREC” (Shqipëri, Udhëto në Mënyrën Tënde: Menaxhim Multi-Aktor i Integruar i Turizmit Rural e Kulturor në Qarqet e Gjirokastrës dhe Beratit).

Projekti “TREC” (Shqipëri, Udhëto në Mënyrën Tënde: Menaxhim Multi-Aktor i Integruar i Turizmit Rural e Kulturor në Qarqet e Gjirokastrës dhe Beratit).

Donator: AICS (Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim) Partnerë të tij janë CESVI (Lead Partner), Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT), Viaggiare i Balcani (ViB), Agenzia di Sviluppo Sangro-Aventino, Aktorë të

Projekti “ZANA E MALEVE” (Të Rinjtë dhe Territori: Rrënjët e një komuniteti në rrugën drejt Integrimit Europian)

Projekti “ZANA E MALEVE” (Të Rinjtë dhe Territori: Rrënjët e një komuniteti në rrugën drejt Integrimit Europian)

Donatorë: AICS (Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim) Partnerët: VISS Albania (Lead Partner në Shqipëri), Agjencia Kombëtare e Turizmit, AZHR 1, CISP (Comitato Internazionale per lo Svilupo dei Popoli), Fondacione

WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda