test

Theth – Shkodër

 Thethi, fshati në zemër të Alpeve të Shqipërisë

Thethi është fshati me bukuri të rrallë, i cili ndodhet në zemër të Alpeve të Shqipërisë. Ky fshat shtrihet në pjesën më veriore të luginës së Shalës dhe shtatëdhjetë kilometra larg nga qyteti i Shkodrës. Lugina e lartë e Thethit, një nga zonat më të veçanta të Alpeve të Shqipërisë ka qenë “lokomotiva” e promovimit të fshatrave të tjerë ndër alpe dhe e tërheqjes së turistëve çdo vit e më shumë. 

Bukuritë e papërsëritshme të këtij fshati malor bëjnë që të zërë një vend të rëndësishëm në natyrën dhe turizmin shqiptar. 

Për të shkuar në Theth duhet të kaloni në Qafën e Tërthores me lartësi 2000 m, dhe më pas të zbrisni në Gropën e Thethit, duke kaluar përroin me të njëjtin emër. Gjatë udhëtimit panorama magjepsëse malore të lë pa frymë dhe të apasionuarit e fotografisë gjejnë rrethepërqark shtigje të denja për fotografi. 

Disa nga atraksionet e Thethit janë Ujëvara dhe kanioni i Grunasit, Ujëvara e Thethit, burimet e mahnitshme me ujë të ftohtë të Okolit, shpellat dhe mali i Harapit, Birat e Rrathëve, etj. 

Nisur nga veçoritë dhe vendndodhja pranë kufirit, Thethi ka shërbyer si një pikënisje e ndërtimeve të para në shërbim të turizmit. Bujtina e ndërtesa alpine janë ndërtuar në këtë fshat turistik që presin vizitorë të shumtë nga e gjithë Shqipëria dhe Europa.

 

Theth – Shkodër

Thethi – The Village in the Heart of the Albanian Alps

Thethi is a village of rare beauty, located in the heart of the Albanian Alps. This village lies in the northern part of the Shala Valley, seventy kilometers away from the city of Shkodra. The high valley of Theth, one of the most special areas of the Albanian Alps, has been the “locomotive” for promoting other villages in the Alps and attracting tourists year after year.

The unique beauty of this mountain village ensures it holds a significant place in Albanian nature and tourism. To reach Theth, you must pass through the Thore Pass at an altitude of 2000 meters and then descend into the Theth Valley, crossing the stream of the same name. The journey offers breathtaking mountain panoramas, and photography enthusiasts will find plenty of picturesque paths to capture.

Among Theth’s attractions are the Waterfall and Grunas Canyon, the Theth Waterfall, the marvelous cold water springs of Okol, caves, and the Harap Mountain, Birat e Rrathëve, etc.

Given its features and location near the border, Theth has been a starting point for early constructions serving tourism. Alpine lodges and buildings have been constructed in this tourist village, accommodating numerous visitors from all over Albania and Europe.

Razëm – Shkodër

Razma, oazi i qetësisë mes pyjeve me pisha dhe majave madhështore

Vetëm 45 minuta teksa lë pas Shkodrën, arrin në fshatin Razëm. Bukuritë natyrore do të filloni t’i shijoni që në udhëtimin nëpër rrugët e ngushta që gjarpërojnë mes maleve. Malet, pyjet dhe lumenjtë krijojnë një horizont të pazakontë plot bukuri dhe energjidhurues. Në disa zona të Razmës mund të gjeni disa shtëpi pushimi në mes të pyjeve me pisha, të cilat rrethohen nga majat e larta të alpeve shqiptare. Ky destinacion është ndër më të preferuarit nga turistët vendas e të  huaj, të cilët grishen prej natyrës së virgjër si në përrallë, ajrit të pastër dhe mikpritjes së banorëve të fshatit, që e kanë promovuar Razmën si një vend të preferuar për të kaluar jo vetëm ditët e nxehta të verës, por për ta vizituar në çdo stinë.

Razëm – Shkodër

Razma, the Oasis of Serenity Amidst Pine Forests and Majestic Peaks

Only 45 minutes after leaving Shkodra, you arrive in the village of Razma. The natural beauty begins to enchant you from the journey through the narrow roads that snake through the mountains. The mountains, forests, and rivers create a unique horizon filled with beauty and rejuvenating energy.In certain areas of Razma, you can find holiday homes nestled among pine forests, surrounded by the high peaks of the Albanian Alps. This destination is among the most preferred by both local and foreign tourists, who are attracted by the virgin nature reminiscent of fairy tales, the clean air, and the hospitality of the villagers, which has promoted Razma as a favorite place to visit not only during the hot summer days but throughout the year.

Lëpushë – Shkodër

Fshati Lëpushë, kryevepra natyrore e Alpeve Shqiptare

Sa më në thellësi të alpeve të hyni aq më shumë bukuri të rralla natyrore do të gjeni. Fshati Lëpushë në lartësinë mbi 1260 m, ndodhet në bashkinë Këlmend të Malësisë së Madhe, një ndër krahinat më të mëdha e më të bukura të Shqipërisë veriore, pranë kufirit me Malin e Zi. Ky fshat vitet e fundit është njohur dhe promovuar më shumë se kurrë nga turistë vendas e të huaj, të cilët pasi e vizitojnë njëherë kthehen aty përsëri. 

Lëpusha është një fshat i vogël, por shëtitja përmes tij është një kënaqësi e cila përjetohet vetëm aty. Edhe gjatë stinës së verës në Lëpushë ende mund të gjesh gjurmë dëbore të pashkrirë. Ky fshat gjendet mes një zone me male të larta e të thepisura, kullota të gjelbra dhe pyje, në të cilët shtëpitë janë kthyer në bujtina dhe ofrojnë çdo shërbim për udhëtarët. Në ambjentet e jashtme të bujtinave pronarët e tyre kanë vendosur vatra zjarri, të cilat gjatë mbrëmjeve ndizen dhe ftojnë të gjithë vizitorët të kalojnë bashkë çaste të bukura e të paharrueshme, duke biseduar, kënduar, kërcyer, e shkëmbyer batuta. Lëpusha është një vend i mrekullueshëm me potenciale të larta për zhvillimin e turizmit malor, për alpinizëm, rrëshqitje mbi borë, për hulumtimin e florës dhe faunës që strehohet në këtë zonë. 

Lëpushë – Shkodër

The Village of Lëpushë, the Natural Masterpiece of the Albanian Alps

The deeper you venture into the Alps, the more rare natural beauties you will discover. The village of Lëpushë, located at an altitude of over 1260 meters, is in the municipality of Këlmend in the Great Highland region, one of the largest and most beautiful regions of northern Albania, near the border with Montenegro. This village has been increasingly recognized and promoted by local and foreign tourists in recent years, who often return after their first visit.

Lëpushë is a small village, but exploring it is a unique pleasure. Even during the summer, you can still find traces of unmelted snow in Lëpushë. The village is situated among high, steep mountains, green meadows, and forests, where the houses have been converted into inns offering all services for travelers. The inns’ owners have set up outdoor fireplaces, which are lit in the evenings, inviting all visitors to spend beautiful and unforgettable moments together, chatting, singing, dancing, and exchanging jokes.Lëpushë is a wonderful place with high potential for the development of mountain tourism, for alpinism, snowboarding, and exploring the flora and fauna of the region.

Valbona – Tropojë

Valbona mrekullia e Alpeve

Fshati Valbonë është i vendosur mes grykave të thepisura, buzë lumit të Valbonës, mes malit të Kollatës e dhe atij të Jezercës, në një lartësi prej 810 metrash mbi nivelin e detit. Lugina e Valbonës i shpallur Park Kombëtar është pa dyshim një ndër atraksionet më të preferuara turistike në Shqipërinë e veriut. Ky fshat ofron një peizazh me bukuri të rrallë dhe ajër të pastër. Lumi i Valbonës, që kalon nëpër fshat dhe vetë lugina e Valbonës tërheqin shumë vizitorë, gjë që e ka shtuar fshatin Valbonë në hartën e destinacioneve më të bukura të turizmit malor në Shqipëri.

Valbona – Tropojë

Valbona – The Wonder of the Alps

The village of Valbona is nestled among steep gorges, along the Valbona River, between Mount Kollata and Mount Jezerca, at an altitude of 810 meters above sea level. The Valbona Valley, declared a National Park, is undoubtedly one of the most favored tourist attractions in northern Albania. This village offers a landscape of rare beauty and clean air. The Valbona River, which flows through the village, and the Valbona Valley itself attract many visitors, making the village of Valbona one of the most beautiful mountain tourism destinations in Albania.

Shishtavec – Kukës

Fshati Shishtavec, margaritari brenda Parkut Kombëtar Korab – Koritnik

Shishtaveci, është fshati turistik 30 km larg Kukësit, një margaritar natyror, i cili vitet e fundit është ndër destinacionet më të preferuara të turizmit malor. Stina e dimrit, e cila e vesh fshatin me bardhësi është periudha më e bukur për të vizituar Shishtavecin. Peizazhet e veçanta, kullotat e gjelbëruara alpine, pyjet dhe monumentet e natyrës, si Guri i Mëngjesit, Guri i Shqipes, Liqeni Novosejit, Mali i Kallabakut apo Bjeshkët e Shishtavecit, janë disa nga atraksionet natyrore magjepsëse të fshatit Shishtavec.

Bjeshkët e Shishtavecit gjatë stinës së dimrit janë shumë të përshtatshme për zhvillimin e sportit të skive.

Shishtavec – Kukës

The Village of Shishtavec, the Gem within the Korab – Koritnik National Park

Shishtavec, a tourist village 30 km away from Kukës, is a natural gem that has become one of the most preferred destinations for mountain tourism in recent years. The winter season, which dresses the village in white, is the most beautiful period to visit Shishtavec. The unique landscapes, alpine meadows, forests, and natural monuments, such as the Stone of Morning, Stone of the Eagle, Lake Novosej, Mount Kallabak, and the Shishtavec Mountains, are some of the enchanting natural attractions of Shishtavec village.

The Shishtavec Mountains during winter are highly suitable for skiing.

Radomirë – Dibër

Radomirë, fshati rrëzë malit të Korabit

Fshati Radomirë i vendosur rrëzë malit të Korabit është në listën e 100 fshatrave turistikë të Shqipërisë. Radomira ndodhet 35 km larg Peshkopisë, në malësinë e Dibrës. E rrethuar nga një natyrë përrallore me pyje të dendur, kullota alpine me ajër të pastër, burime ujore, mes të cilëve Liqeni i Zi, të cilat janë burime të paçmuara për zbulimin e Radomirës si një destinacion turistik gjithëvjetor. 

Fshati ështe pjesë e shtigjeve malore më të rëndësishëm përgjatë vargmalit Deshat – Korab, i cili fillon nga Maqellara e deri në dalje të Kalasë së Dodës, një vend i denjë për sportin e hiking. Gjatë dimrit fshati qëndron i mbuluar me dëborë për javë të tëra, e cila bën të mundur shfrytëzimin e shpateve malore për ski. Hiking, trekking, shëtitje e mbledhje bimësh medicinale, shëtitje me kuaj, apo vrojtim zogjsh janë disa nga format e argëtimit gjatë qëndrimit në Radomirë, ku mes parajsës së luginave shumëngjyrëshe rrethepërqark me maja madhështore do të dëgjoni gurgullimën e bukur të përrenjve.

Radomirë – Dibër

Radomirë, the Village at the Foot of Mount Korab

Radomirë, situated at the foot of Mount Korab, is on the list of the top 100 tourist villages of Albania. Located 35 km away from Peshkopi, in the Dibra highlands, Radomirë is surrounded by a fairy-tale nature with dense forests, alpine meadows with clean air, and water sources, including the Black Lake, offering boundless opportunities to discover Radomirë as an all-year-round tourist destination.

The village is part of the most important mountain trails along the Deshat – Korab mountain range, starting from Maqellara to the exit at Kala e Dodës, a worthy place for hiking. During winter, the village is covered in snow for weeks, allowing the use of mountain slopes for skiing. Hiking, trekking, walking, and gathering medicinal herbs, horse riding, or bird watching are some of the entertainment forms during your stay in Radomirë, where amid the paradise of multicolored valleys surrounded by majestic peaks, you can hear the beautiful murmur of streams.

Kallmet – Lezhë

Kallmet, fshati i lashtë në fushën e Zadrimës

Fshati Kallmet, në rrethin e Lezhës shtrihet nën vargmalin e Velës dhe fushën e Zadrimës. Kallmeti është një vendbanim i lashtë, pasi në të gjithë shtrirjen e fshatit janë bërë zbulime arkeologjike, të cilat dëshmojnë që fshatit ka qenë i banuar që nga periudha e gurit të ri e deri në antikitetin e vonë. Kultura, veshjet, prodhimet zonale e kanë prezantuar këtë fshat si një njësi etnografike të veçantë në rrethin e Lezhës. Në Kallmet gjeni edhe monumente kulturore siç është Kisha e Eufemisë, një vend i shenjtë i shekullit XIII, i cili vizitohet nga besimtarë të krahinave veriore të Shqipërisë.

Kallmet – Lezhë

Kallmet – The Ancient Village in the Field of Zadrima

The village of Kallmet, in the district of Lezhë, lies under the Vele mountain range and the Zadrima field. Kallmet is an ancient settlement, as archeological discoveries throughout the village have shown that it has been inhabited since the Neolithic period up to late antiquity. The culture, clothing, and regional products have made this village a unique ethnographic unit in the district of Lezhë. In Kallmet, you can also find cultural monuments such as the Church of Eufemia, a holy place from the 13th century, visited by believers from the northern regions of Albania.

Fshati Shëngjergj – Tiranë

Shëngjergji, magjia e gjelbër pranë kryeqytetit 

Shëngjergji një nga bukuritë natyrore të Malësisë së Tiranës ndodhet rreth 40 km larg kryeqytetit. Fshatit është i bekuar me një panorama të mrekullueshme me terrene të gjelbëruara kodrinore dhe  reliev malor, mbi shtratin e lumit Erzen dhe rrethuar nga Mali me Gropa. Zona e Shëngjergjit është e pasur me burime të shumta ujore dhe liqene, të cilat grishin të apasionuarit e natyrës ta vizitojnë. Fshati Shëngjergj, i cili është vetëm një orë larg Tiranës është sot një nga atraksionet kryesore të kryeqytetit me potencial përdrejt zhvillimit të turizmit malor, sportive dhe familjar. Rrotull fshatit ka shumë kisha dhe fshatra, të cilët dhe mbajnë emrat e dhjetra shenjtorëve. Gjatë qëndrimit në fshatin Shën Gjergj keni një listë të gjatë me atraksione, të cilat nuk mund t’i lini jashtë rrugëtimit tuaj, siç janë Ujëvara e Shëngjergjit, Rrënojat e Kështjellës së Shëngjergjit, Kalaja e Shën Gjergjit, Shpella e Valit, dhe Mali me Gropa.

Fshati Shëngjergj – Tiranë

Shëngjergj, the Green Magic Near the Capital

Shëngjergj, one of the natural beauties of the Tirana Highlands, is about 40 km away from the capital. The village is blessed with a breathtaking panorama of green hilly terrain and mountainous relief, on the bed of the Erzen River and surrounded by the Mountain with Hollows. The Shëngjergj area is rich in numerous water sources and lakes, which attract nature enthusiasts to visit. Shëngjergj, only an hour away from Tirana, is now one of the capital’s main attractions with potential for the development of mountain, sports, and family tourism. Around the village, there are many churches and villages named after dozens of saints. During your stay in Shëngjergj, you have a long list of attractions not to miss, such as the Shëngjergj Waterfall, the Ruins of the Shëngjergj Castle, the Castle of St. George, the Vali Cave, and the Mountain with Hollows.

Fshati Petrelë – Tiranë

Petrela, destinacioni turistik mbi luginën e lumit Erzen

12 km larg Tiranës, në juglindje të kryeqytetit ndodhet fshati turistik Petrelë. mbi rrugën kombëtare Tiranë-Elbasan. Fshati shtrihet në të dy anët e luginës së lumit Erzen, duke ofruar një panoramë mbresëlënëse. Territori i Petrelës kufizohet në lindje me malin e Dajtit, në jug me fshatin Bërzhitë, në perëndim fshatin Baldushk dhe në veri me fshatin Farkë. Zona e Petrelës karakterizohet nga një klimë tipike mesdhetare me një biodiversitet të pasur. Fshati Petrelë gëzon një kontrast të mrekullueshëm të natyrës ku ndërthuren fusha, kodrina e lugina. Përgjatë lumit Erzen dhe kodrave aty rrotull janë ngritur restorante dhe resorte turistike, ku gjatë stinës së verës mund të kridhesh në ujërat e lumit, të bësh banjo dielli duke shijuar natyrën e bukur si dhe të ushtrosh aktivitete e sporte ujore. 

Atraksioni më i rëndësishëm turistik i fshatit është Kalaja mesjetare e Petrelës, e ndërtuar mbi një kodër të thepisur, nga e cila dikur kontrollohej rruga e lashtë Egnatia. Kalaja e Petrelës është një kompleks turistik i shumëvizituar nga turistë vendas e të huaj. Destinacione turistike pranë fshatit janë edhe Tyrbja e Nuses, Vendbanimi antik i Përsqopit, apo Lapidari i Petrelës, ku ndërthuren trashëgimia shekullore dhe tradita në ndërtesat e ruajtura qindravjeçare.

Fshati Petrelë – Tiranë

Petrela – the Tourist Destination Above the Erzen Valley

12 km southeast of the capital, Tirana, on the Tirana-Elbasan national road, is the tourist village of Petrela. The village extends on both sides of the Erzen Valley, offering a stunning panorama. The territory of Petrela is bordered to the east by Mount Dajti, to the south by the village of Bërzhitë, to the west by the village of Baldushk, and to the north by the village of Farkë. The Petrela area is characterized by a typical Mediterranean climate with rich biodiversity. The village enjoys a marvelous contrast of nature, intertwining fields, hills, and valleys. Along the Erzen River and the surrounding hills, restaurants and tourist resorts have been built, where during the summer season you can dive into the river’s waters, sunbathe while enjoying the beautiful nature, and engage in various water sports and activities.

The most significant tourist attraction in the village is the medieval castle of Petrela, built on a steep hill, which once controlled the ancient Egnatia road. The Castle of Petrela is a widely visited tourist complex by both local and foreign tourists.Nearby tourist destinations include the Bride’s Turban, the ancient settlement of Përshqop, or the Petrela Lapidarium, where centuries-old heritage and traditions are interwoven in the preserved century-old buildings.

Gjinar – Elbasan

Gjinari, “xhevahiri” natyror i Elbasanit

Gjinari gjendet në juglindje të qytetit të Elbasanit, 24 km larg tij, i arritshëm përmes rrugës automobilistike Elbasan – Gjinar. Fshati Gjinar rrethohet nga një peizazh malor, ku gërshetohen pyjet, natyra e bukur dhe trashëgimia kulturore e kulinare. Pasuritë natyrore të fshatit Gjinar e kanë ridimensionuar atë si xhevahirin natyror të qytetit të Elbasanit. 

Gjinari prej vitesh tërheq mijëra vizitorë në të katër stinët e vitit pasi ofron mundësi argëtimi të shumta si hiking, camping, ekspedita studimore apo sporte të ndryshme si rally-it etj. 

Disa nga atraksionet e trashëgimisë kulturore të fshatit janë Mali i Bukanikut, destinacion për sportin e hiking; kisha e Shën Kollit, për afresket e të cilës punoi ikonografi më i njohur shqiptar Onufri; Kisha e Valeshit apo Kisha e Shën e Premtes; Kisha e Gjinarit, apo edhe monumentet e natyrës si Dushku i Lleshanit, pemë shekullore, e mbrojtur nga shteti; kanionet e Valeshit e të Seltës. 

Gjinar – Elbasan

Gjinari, known as the “natural jewel” of Elbasan.

Gjinari is located southeast of Elbasan city, about 24 kilometers away, and is accessible via the Elbasan-Gjinar road.

The village of Gjinar is surrounded by a mountainous landscape, intertwining forests, beautiful nature, and cultural and culinary heritage. The natural riches of Gjinar have redefined it as the natural gem of Elbasan city.

For years, Gjinar has attracted thousands of visitors in all four seasons, offering a variety of entertainment options such as hiking, camping, research expeditions, and various sports like rally driving, among others.

Some of the cultural heritage attractions of the village include Mount Bukanik, a destination for hiking; the Church of Saint Nicholas, which features frescoes painted by Onufri, the most renowned Albanian iconographer; the Church of Valesh, or the Church of Saint Friday; and the Church of Gjinar. Additionally, natural monuments such as the ancient Dushku tree of Lleshan, protected by the state, and the canyons of Valesh and Seltë, are also noteworthy attractions in the area.

Voskopojë – Korçë

Voskopoja mistike, thesari kulturor e natyror i Korçës 

Voskopoja është një nga fshatrat më të bukur turistikë të Shqipërisë, i cili ndodhet në juglindje të vendit, rreth 24 km larg qytetit të Korçës. E rrethuar nga mali dhe fushat e Moravës, Voskopoja ngrihet mbi një pllajë 1160 metra mbi nivelin e detit. Peizazhi mahnitës dhe kishat e bukura shekullore e bëjnë të paharrueshëm udhëtimin tuaj përdrejt Voskopojës, e vizituar gjatë gjithë vitit nga miliona turistë. 

Fshati i Voskopojës është një vendbanim mesjetar i hershëm, që daton prej vitit 1330, që ofron për vizitorët kisha shumë të bukura, si kisha e Shën Nikollës, e Shën Mërisë, e Shën Athanasit, Shën Mikelit dhe Shën Ilias, afresket e të cilave janë pikturuar nga piktorët shqiptarë postbizantinë David Selenicasi, vëllezërit Zografi. 

Trashëgimia Kulturore, intelektuale dhe natyrore nuk janë të vetmet atraksione turistike të Voskopojës, nga e cila nuk duhet kurrë të largohesh pa marrë me vete shijen e mirë të gatimeve tradicionale si lakrorin në saç, qengjin në hell, rakinë e kumbullës, apo dhe mollët starkinke të qytetit, etj.

Voskopojë – Korçë

Voskopoja Mystical – The Cultural and Natural Treasure of Korça

Voskopoja is one of the most beautiful tourist villages in Albania, located in the southeast of the country, about 24 km from the city of Korça. Surrounded by the Morava mountains and fields, Voskopoja sits on a plateau 1160 meters above sea level. The stunning landscape and century-old churches make your journey to Voskopoja unforgettable, visited all year round by millions of tourists.

Voskopoja is an ancient medieval settlement dating back to 1330, offering visitors beautiful churches like St. Nicholas, St. Mary, St. Athanasius, St. Michael, and St. Elias, whose frescoes were painted by post-Byzantine Albanian painters David Selenicasi and the Zografi brothers.

Cultural, intellectual, and natural heritage are not the only tourist attractions of Voskopoja. Before leaving, make sure to taste traditional dishes like “lakror në saç” (a type of pie), roasted lamb, wild plum raki, or the city’s famous stark apples.

Dardhë – Korçë

Fshati Dardhë, magjia e peizazhit dimëror

Fshati Dardhë është një nga fshatrat më interesantë për tu zbuluar gjatë stinës së dimrit, teksa mbulohet me dëborë dhe ofron një bukuri drithëruese. Dardha ndodhet në 1344 metra lartësi, 20 km në juglindje të Korçës e rrethuar nga panorama mbresëlënëse me bukuri të spikatur natyrore dhe shtëpi karakteristike me pllaka guri të hirta e rrugë me kalldrëm. I shndërruar në një destinacion turistik gjithëvjetor në Dardhë gjen edhe ndërtesa të reja dhe hotele bashkëkohore, të cilët mikpresin mijëra turistë e vizitorë ndër festat tradicionale të fshatit dhe vitit. 

“Uji i qelbur”, burimi me vlera kuruese i fshatit Dardhë, me përmbajtje të lartë të squfurit si edhe gatimet e veçanta tradicionale lakrori me dy petë të pjekura në saç, rakia e kumbullës së egër, turshitë e pastermatë janë disa nga vlerat e spikatura që gjeni në fshatin Dardhë. 

Gjithashtu mos lini pa vizituar kishat e fshatit dhe pistat natyrore për ski ku gjatë stinës së dimrit mund të përjetoni momente të paharrueshme për gjithë jetën.

Dardhë – Korçë

Dardha Village – The Breathtaking Magic of the Winter Landscape

Dardha is one of the most interesting villages to discover during winter, covered in snow and offering stunning beauty. Dardha is located at an altitude of 1344 meters, 20 km southeast of Korça, surrounded by impressive natural beauty, characteristic stone houses, and cobbled streets.

Transformed into an all-year-round tourist destination, Dardha also has new buildings and contemporary hotels that welcome thousands of tourists during traditional village and annual festivals.

“Uji i qelbur,” Dardha’s healing spring with high sulfur content, and special traditional dishes like “lakror me dy petë” (a type of pie) baked in “saç” (a traditional oven), wild plum raki, and pickles are some of the highlighted values you find in Dardha.

Also, don’t miss visiting the village churches and natural ski slopes, where you can experience unforgettable moments during the winter season.

Boboshtica – Korçë

Boboshtica, destinacioni turistik i burimeve dhe biodiversitetit

Pesë km në juglindje të Korçës gjendet një tjetër destinacion turistik i Korçës, fshati Boboshticë, i cili spikat me bukurinë e natyrës dhe peizazhin kodrinor e malor. Ajri i pastër, burimet me ujëra të kulluara, biodiversiteti i pasur, pemët frutore shumëvjeçare si mana, dushku, halorët dhe shumëllojshmëria e bimëve mjekësore janë disa nga pasuritë e këtij fshati të qarkut Korçë. Boboshtica veçohet edhe për kishat e vjetra të Shën Mërisë, Shën Kollit, Shën Jovanit, Shën Dhimitrit, të cilat mbrohen si Monumente të Kulturës në Shqipëri. Boboshtica ka një terren të përshtatshëm për ecje sportive, alpinizëm, vrapim, hedhje me parashutë, çiklizëm, etj. Boboshtica është e njohur për prodhimin e rakisë së manit, një traditë që trashëgohet prej shekujsh.

Boboshtica – Korçë

Boboshtica, the tourist destination of resources and biodiversity

Boboshtica, another tourist destination of Korça located five km southeast of the city, stands out with its beautiful nature and hilly and mountainous landscape.The clean air, cool spring waters, rich biodiversity, ancient fruit trees like quince, plum, cherry, and a variety of medicinal plants are some of the riches of this village in the Korça district.Boboshtica is also known for its old churches like St. Mary, St. Nicholas, St. John, and St. Demetrius, protected as Cultural Monuments of Albania.Boboshtica offers suitable terrain for hiking, mountaineering, running, paragliding, cycling, etc. It is famous for producing plum raki, a tradition passed down through centuries.

Rehovë – Ersekë 

Rehova, fshati rrëzë Gramozit

Rehova piktoreske, shtrihet në rrëzë të malit të Gramozit dy kilometra larg Ersekës. Ajo njihet si si fshati i gurtë, i shtëpive shpinë më shpinë, ku çdo ndërtesë është me sokak dhe spikasin portat historike të njohura nën emërtimin “Rruga e portave”, pjesë e Qendrës Historike të Rehovës. Ky fshat është destinacion kulturor, i cili nuk duhet humbur. Bujtinat kanë ruajtur identitetin arkitektonik me elementë të gurit dhe të drurit, punuar me mjeshtëri për t’u ofruar turistëve komoditet dhe traditë. Ushqimet tradicionale që preferohen  janë dredhaniku me arra e petulla të fshira,petkat, çorba, roshnicat etj . Ky fshat po tërheq çdo vit e më shumë turistë, të cilët preferojnë të zbulojnë shijet e kulinarisë vendase.

Rehovë – Ersekë 

Rehova, the village at the foot of Gramozit

The picturesque village of Rehovë, nestled at the foot of the Gramoz mountains and located just two kilometers away from Ersekë, is known as the “stone village” with back-to-back houses, each adorned with a porch. This village is marked by its historic doors, known as “Rruga e portave” (The Street of Doors), which are part of Rehovë’s Historic Center. This village is a must-visit cultural destination, where guesthouses have preserved their architectural identity with stone and wood elements, skillfully crafted to provide comfort and tradition to tourists. Traditional foods favored here include dredhaniku with walnuts, petulla të fshira, petkat, çorba, roshnicat, etc. Every year, more tourists are drawn to Rehovë to explore the local cuisine.

Tushemisht – Pogradec

Tushemishti, fshatit buzë Drilonit 

Buzë lumit magjepsës të Drilonit gjendet fshatit turistik Tushemisht, disa km larg qytetit të Pogradecit. I zgjedhur si një nga 100 fshatrat turistikë të Shqipërisë, Tushemishti të dhuron një panoramë të bukur fshati me shtëpi të vjetra qindravjeçare si dhe site tërheqës për tu vizituar si kisha e Shën Pandelimonit apo shtëpia e “Teto Ollgës”, ku ndodhet edhe busti kushtuar aktores Violeta Manushi. Një monument natyror i fshatit Tushemisht është Driloni, një burim natyror lumor, pjesë e Parkut të mbrojtur kombëtar, në pjesën shqiptare të Liqenit të Ohrit. Natyra e mrekullueshme plot gjelbërim, ujëra të pastra qelibar dhe qetësia që të rrëmben janë disa nga vlerat e rralla që shumëkush mund të jetojë në fshatin Tushemisht. Kjo zonë njihet gatimet e shijshme të koranit, si dhe zahiretë e dimrit, reçelet e glikotë e shijshme plot aromë.

Tushemisht – Pogradec

Tushemishti, the village on the edge of Drilon

Located along the enchanting Drilon river, the tourist village of Tushemisht is just a few kilometers away from the city of Pogradec. Selected as one of the 100 tourist villages of Albania, Tushemisht offers a beautiful panorama with old centennial houses and attractive sites such as the Church of St. Pandeleimon and the house of “Teto Ollga,” which houses a bust dedicated to the actress Violeta Manushi. A natural monument of the village is Drilon, a natural river spring, part of the National Protected Park, in the Albanian part of Lake Ohrid. The area’s wonderful nature, clear amber waters, and tranquility are among the rare values that can be experienced in Tushemisht. This area is known for its delicious dishes of koran (a local fish) and winter preserves, sweet and aromatic jams and gliko.

Libofshë – Fier

Libofsha, fshati turistik përgjatë brigjeve të Semanit

Buzë deltës së Semanit gjatë bregdetit Adriatik ndodhet fshati i rrallë turistik, Libofsha, i banuar sipas studiuesve, që në kohërat e lashta të neolitit. Në këtë fshat gjenden 15 kisha të bukura, katër prej të cilave gëzojnë statusin Monument Kulture të mbrojtura nga shteti. Kishat historike të Libofshës me stil arkitekturor të veçantë janë kisha e bukur e Shën Gjergjit, në lindje të fshatit; kisha e Shën Kollit në Vanaj e ndërtuar në vitin 1777; kisha e Shën Mërisë e ndërtuar në vitin 1782, pjesë e manastirit të Kolkondasit, i ndërtuar në vitet 1814-1815 nga Ali Pashë Tepelena për nder të murgut Kozma. Në këtë manastir pranë fshatit Kolkondas zhvillohet çdo 24 gusht festa dhe panairi lokal i zonës. Libofsha njihet gjithashtu si fshati i shkollës së parë shqipe në Myzeqe. 

E pozicionuar buzë Semanit, Libofsha bart edhe potenciale të turizmit bregdetar. Vija bregdetare e Adriatikut që lag këtë fshat është përreth 8 km e gjatë dhe përgjatë tij përveç lumit Seman krijohen edhe ligatina si meandrat e bukura plot penelata të Semanit si dhe plazhe të këndshme, ku veçohet ai i Ndërnënasit. Vizitorët e shumtë që vijnë në Libofshë, përvec kulturës dhe historisë zbulojnë edhe ushqimin tradicional bio të fshatit.z

Libofshë – Fier

Located along the Seman Delta on the Adriatic coast

Libofshë is the unique tourist village of Libofshë, inhabited since ancient Neolithic times. This village is home to 15 beautiful churches, four of which are protected as National Cultural Monuments. Notable among these are the beautiful Church of St. George, located east of the village; the Church of St. Nicholas in Vanaj, built in 1777; and the Church of St. Mary, constructed in 1782, part of the Kolkondas Monastery, built in 1814-1815 by Ali Pasha Tepelena in honor of the monk Kozma. Every August 24th, a local festival and fair take place near the Kolkondas village monastery. Libofshë is also known as the site of the first Albanian school in Myzeqe.

Positioned along the Seman, Libofshë also boasts potential for coastal tourism. The Adriatic coastline that bathes this village stretches for about 8 kilometers and includes beautiful meanders of the Seman and pleasant beaches, notably the Ndërnënas beach.Visitors to Libofshë discover not only culture and history but also the village’s traditional organic food.

Nepravishtë – Gjirokastër

Nepravishta, ballkoni me trandafila i Libohovës

Përballë fushës së bukur të Drinos, Malit të Gjerë dhe zonës së Dropullit të poshtëm, gjendet fshatit Nepravishtë, që ngrihet nën këmbët e malit të Buretos. Shtëpitë e fshatit Nepravishtë janë ndërtuar mes pemësh dhe rrethohen me kopshte të bukur, ballkone me avlli e vazo me trëndafila. Nëpër përrenjtë që zbresin nga mali janë krijuar katër lagje si lagjia e Sipërme, Kapsaqi, Lagjia e Poshtme, Lagjia e qendrës së fshatit. Nepravishta ndodhet 20 kilometra nga Gjirokastra, dhe është fshati më i madh i krahinës së Libohovës. Ky fshat ofron disa atraksione për t’i vizituar si Kalaja e Melanit, Teqeja e Melanit dhe Kisha Paleokristiane e Manastirit, e cila tërheq vizitorë nga e gjithe Shqipëria. Burimi i Nepravishtës ose i Vrizit është shumë i njohur për të gjithë vizitorët, ndërkohë vitet e fundit po gjen përhapje agrobiznesi.

Nepravishtë – Gjirokastër

Nepravishta, Libohova’s balcony with roses

Facing the beautiful Drinos field, Mali i Gjerë, and the lower Dropull area, is the village of Nepravishtë, nestled at the foot of the Bureto mountain.The houses in Nepravishtë are built among trees and surrounded by beautiful gardens, balconies with courtyards, and rose-filled vases. The village, located 20 kilometers from Gjirokastra, is the largest in the Libohovë region. It offers several attractions for visitors, including the Melani Fortress, Melani Teqe, and the Paleochristian Church of the Monastery, attracting visitors from all over Albania.The Nepravishtë Spring or Vrizi is well-known among all visitors, and in recent years, agribusiness has been flourishing in the area.

Dhërmi

Fshati i bregut, Dhërmi

Aty ku shpatet e malit të Vetëtimës (Akrokeraune) puthen me detin Jon ngrihet fshati i bukur i Dhërmiut, një nga atraksionet elitare të rivierës shqiptare, që gjeneron turistë çdo sezon veror. Dhërmiu magjeps me natyrën e tij të gjelbëruar plot me pemë ulliri e portokaj, plazhet e thella blu të detit Jon, shtëpitë e bukura me pllaka guri dhe çatitë e kuqe. Fshati tipik mesdhetar, pjesë e krahinës së Himarës, përbëhet nga tri lagje Kondraqa, Gjileka dhe Dhërmiu. Në kodër ndodhet edhe manastiri i Shën Theodhorit. 

Ndër thesaret e kaltër të Dhërmiut, të synuara nga vizitorë vendas e të huaj çdo vit e më shumë, veçojmë plazhin Alevrat, një gji i vogël shkëmbor me ujë të kristaltë; Shpellën mesjetare të Piratëve, për të cilën shkroi shkrimtari ynë Petro Marko; gjirin e mahnitshëm të Gjipesë me rërë të bardhë të imët  si dhe plazhin e Gramës, një tjetër margaritar i rivierës joniane. 

Në udhëtimin përgjatë Rivierës Shqiptare mes Llogarasë, Dhërmiu ndodhet 210 km nga kryeqyteti Tirana, 52 km në jug të Vlorës dhe 72 km në veri të Sarandës.

Dhërmi

The Coastal Village of Dhërmi

Perched where the slopes of Mount Ceraunia (Akrokeraune) kiss the Ionian Sea lies the beautiful village of Dhërmi, one of the elite attractions of the Albanian Riviera, attracting tourists every summer season. Dhërmi enchants with its lush nature, filled with olive and orange trees, the deep blue beaches of the Ionian Sea, beautiful stone houses with red roofs. This typical Mediterranean village, part of the Himara region, consists of three neighborhoods: Kondraqa, Gjileka, and Dhërmi. On the hill is also the Monastery of Saint Theodhoros.

Among the blue treasures of Dhërmi, sought after by local and foreign tourists each year, are noteworthy sites like the Alevrat Beach, a small rocky bay with crystal-clear waters; the Medieval Pirate Cave, written about by our writer Petro Marko; the stunning Gjipe Bay with soft white sand; and Grama Beach, another gem of the Ionian Riviera.

On the journey along the Albanian Riviera between Llogara Pass, Dhërmi is located 210 km from the capital Tirana, 52 km south of Vlorë, and 72 km north of Saranda.

Zvërnec – Vlorë

Zvërneci, fshati ishull buzë Lagunës së Nartës 

I strehuar mes pishave të larta gjendet Zvërneci, 10 km në veriperëndim të qytetit të Vlorës. Ky ishull i vogël i Vlorës mund të arrihet duke ecur përmes një ure druri 270 metra e gjatë, që të mundëson një takim unik me natyrën. Ura është ndërtuar përgjatë viteve të fundit dhe ndahet në dy shtigje rreth mesit të rrugës, ku njëri syresh të çon në manastirin e vjetër dhe i dyti në oazin,  ku vizitorët mund të kundrojnë zogjtë dhe të peshkojnë pranë lagunës së gjerë. 

Manastiri është një nga veprat më mbresëlënëse të trashëgimisë kulturore dhe fetare të Shqipërisë. Ndërtimi i tij mendohet të ketë ndodhur mes shek. të XII-XIII dhe karakterizohet nga stili arkitekturor bizantin. Manastriri ngrihet mbi një truall piktoresk në ishullin e Zvërnecit, buzë lagunës së Nartës. Pylli i Zvërnecit është monument natyre me një sipërfaqe prej disa hektarësh. I gjithë kompleksi me pemë të larta është mbresëlënës në fushën e studimeve shkencore, pasi konsiderohet si habitat i pasur për lakuriqin e natës. Zvërneci është një fshat, i cili mikpret një numër të madh turistësh nga e gjithë bota për atraksionet që ofron .

Zvërnec – Vlorë

Zvërnec, nestled among tall pine trees, is located 10 km northwest of the city of Vlorë. This small island of Vlorë can be reached by walking across a 270-meter-long wooden bridge, offering a unique encounter with nature. The bridge, built in recent years, splits into two paths halfway, with one leading to the old monastery and the other to an oasis where visitors can observe birds and fish near the wide lagoon.

The monastery is one of the most impressive works of Albania’s cultural and religious heritage. Its construction is thought to have occurred between the 12th and 13th centuries and is characterized by Byzantine architectural style. The monastery stands on a picturesque tract on Zvërnec Island, alongside the Narta Lagoon. The Zvërnec Forest is a natural monument, spanning several hectares. The entire complex, with its tall trees, is impressive in the field of scientific studies, as it is considered a rich habitat for nocturnal owls. Zvërnec is a village that welcomes numerous tourists from around the world for the attractions it offers.

Vuno – Vlorë

Vunoi, margaritari mbi Jon 

Vunoi, një nga margaritarët e bregut të Jonit, është një fshat i vogël turistik bregdetar, i cili ndodhet në jug të qytetit të Vlorës. I vendosur mbi kodër, gjatë udhëtimit nëpër rrugët me kalldrëm të fshatit mund të gjesh strehë pranë shtëpive të gurta si dhe të vizitosh kishën historike të Shën Kollit apo kishën e Shën Mërisë në qendër të fshatit. 

Zona përreth Vunoit është e mrekullueshme për shëtitje lart në mal përtej fshatit, ose ndanë rrugës drejt kanionit të Gjipesë, ku natyra magjike të mbërthen dhe të mban frymën pezull. Dy plazhet më të afërta kur zbret Vunoin janë Plazhi i Gjipesë dhe i Jalës, perla të rivierës shqiptare.

Vuno – Vlorë

Vunoi, the pearl on Jon

Vunoi, one of the pearls of the Ionian coast, is a small coastal tourist village, located south of the city of Vlora. Located on the hill, while traveling through the cobbled streets of the village you can find shelter near the stone houses and visit the historic church of Saint Kolli or the church of Saint Mary in the center of the village.

The area around Vunoi is wonderful for hiking up the mountain beyond the village, or across the road to the Gjipe canyon, where magical nature grabs you and takes your breath away. The two closest beaches when you get off Vuno are Gjipe Beach and Jala Beach, pearls of the Albanian riviera.

Lukova – Sarandë

Lukova, fshati bregdetar plot plazhe të vogla e të kaltra 

Mes dy kodrinave të veshura me plantacione ullinjsh e portokajsh, gjendet Lukova e bukur, një nga fshatrat karakteristikë të rivierës joniane, e cila ndodhet mes Sarandës dhe Himarës, 30 minuta larg secilit prej dy destinacioneve turistike të Shqipërisë së jugut.                                 

Bregdeti i saj strehon një numër të madh plazhesh të vogla intime me pamje unike dhe të rrethuara me pyje e kodra të gjelbëruara, që rrinë në harmoni të plotë me ngjyrën e kaltër të detit Jon.                                

Banesat e fshatit lidhen me rrugë me plazhet dhe shpellat, ndërsa rrugët karakteristike të çojnë në oborret me pjerrgulla e lule të banesave të larta të fshatit. Në qendër të fshatit mund të vizitoni kishën e Shën Thanasit, Një nga thesaret e trashëgimisë së Lukovës është Kisha e Shën e Premtes, e tipit bazilikë, e cila është ndërtuar mbi një kodër. Klima bregdetare e Lukovës gërshetohet mrekullisht me natyrën e saj dhe peizazhet përrallore ku dallgët e Jonit vallëzojnë mbi shkëmbinjtë. Fshati bregdetar Lukovë është një nga destinacionet turistike më të preferuara përgjatë gjithë sezonit veror, pasi vija e saj bregdetare është ende e paprekur dhe e pazbuluar masivisht.

Lukova – Sarandë

The Coastal Village of Lukovë

Between two hills adorned with olive and orange plantations lies the beautiful Lukovë, one of the characteristic villages of the Ionian Riviera, located between Saranda and Himara, 30 minutes away from each of these two important tourist destinations in southern Albania.

Its coastline harbors numerous intimate small beaches with unique views and is surrounded by forests and green hills, perfectly harmonizing with the blue color of the Ionian Sea.

The village’s houses are connected by roads to the beaches and caves, while characteristic paths lead to the courtyards with trellises and flowers of the tall houses in the village. In the center of the village, you can visit the Church of Saint Athanasius. One of Lukovë’s cultural treasures is the Basilica-style Church of Saint Friday, which is built on a hill.

The coastal climate of Lukovë wonderfully blends with its nature and dreamlike landscapes where the waves of the Ionian Sea dance over the rocks. The coastal village of Lukovë is one of the most preferred tourist destinations throughout the summer season, as its coastline is still untouched and undiscovered on a massive scale.

Shpërndaje
Shperndaje:
WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda