LICENSA,LEJE,
ÇERTIFIKATA

Kriteret dhe procedurat ligjore për t`u pajisur me Licensa, Leje dhe Certifikata për ushtrimin e veprimtarisë në fushën e Turizmit.

Me Shumë

STRATEGJIA

Me një kontribut gjithnjë në rritje në eksportet globale, turizmi është dëshmuar si një burim i rëndësishëm i gjenerimit të ...


Me Shumë

AKTIVITETE

Kalendari i Festave

Me Shumë

“ALL YOU NEED IS HERE”

Play Video