Projekti “INNOTOURCLUST” (Grumbullimi ndërmarrjeve inovative të turizmit ndërkufitar)

Donatorë: Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar Interreg IPA II, Itali – Shqipëri – Mali Zi 2014 – 2020″

Partnerët: Dhoma e Tregëtisë Leçe-Itali (Lead Partner),, Universiteti i Salentos-Itali, Zyra Autonome e Turizmit të Termolit- Itali, Dhoma e Tregëtisë dhe Industrisë Tiranë, Organizata Kombëtare Turistike e Malit të Zi.

Projekti synon:

  • Të krijojë një model për të përmirësuar bashkëpunimin ndërmjet SME-ve, aktorëve lokalë, autoriteteve publike dhe organizatave të biznesit për një bashkëpunim më të mirë ndërkufitar dhe konkurrencë në tregun ndërkombëtar të turizmit.
  • Kontribuon në rritjen e ekonomisë lokale duke synuar të rrisë kapacitetin e biznesit të ndërmarrjeve për zhvillimin e turizmit shërbimeve dhe produkteve përmes seminareve trajnuese, mjeteve digjitale për mbështetjen e biznesit dhe takimeve B2B.
  • Rrit bashkëpunimin përmes marrëveshjeve të biznesit ndërkufitar midis institucioneve lokale, organizatave të biznesit, operatorëve të turizmit, shërbimet dhe aktorët socialë me SME-të prodhuese lokale (agro-ushqim, peshkim, handcrafts, Ho.re.ca).

Fondi i Projektit: Financimi  (Vlera totale e projektit, për vitin 2018) 980.000,00 Euro

 

Vite Zbatimi: 2018 – 2020

 

Produkti i Projektit: Impakti kryesor për Agjencinë Kombëtare të Turizmit është mundësia për të rritur rrjetin e saj kombëtar dhe lokal, organizatat ndërkombëtare të biznesit të turizmit dhe SME-të si dhe të përmirësojë kapacitetin e saj për të mbështetur aktivitetet promovuese turistike.

 

Një përfitim tjetër i rëndësishëm lidhet me mundësinë për të fituar praktikat më të mira që vijnë nga përvojat e Pulias dhe ndajnë, me palët e interesuara lokale, disa masa inovative për të rritur potencialin turistik shqiptar. Projekti INNOTOURCLUST do të përmirësojë aftësitë e bashkëpunimit të stafit të brendshëm dhe gjithashtu jep mundësinë për të promovuar Shqipërinë si një destinacion turistik ndërkombëtar në një kornizë logjike ndërkufitare.

 

Shpërndaje në: