Turi edukues – Interreg IPA CBC Itali – Shqipëri – Mali i Zi “Rrugët e Origjinës dhe problemet (Routs)”

Agjencia Kombëtare e Turizmit , në kuadër të projektit Interreg IPA CBC Itali – Shqipëri – Mali i Zi “Rrugët e Origjinës dhe problemet (Routs)” organizoi Turin edukues, I cili ka si qëllim prezantimin dhe transferimin e përvojave të indentifikuara në turne edukativo – arsimore në misionin B2B.
Ky projekt synon të rrisë vëmendjen ndaj pasurive natyrore, kulturore të Shqipërisë dhe për një menaxhim e zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të destinacionit.

Shpërndaje në: