Projekti “TREC” (Shqipëri, Udhëto në Mënyrën Tënde: Menaxhim Multi-Aktor i Integruar i Turizmit Rural e Kulturor në Qarqet e Gjirokastrës dhe Beratit).

Donator: AICS (Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim)

Partnerë të tij janë CESVI (Lead Partner), Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT), Viaggiare i Balcani (ViB), Agenzia di Sviluppo Sangro-Aventino, Aktorë të tjerë janë bashkitë përkatëse & Fondi Besa.

Projekti përfshin zonat: Përmet, Skrapar, Gjirokastër, Berat dhe kontribuon në zhvillimin e një qeverisjeje të mirë të shërbimeve të lidhura me turizmin natyror dhe rural si dhe në rritjen e konkurrueshmërisë të SME-eve të turizmit kulturor dhe natyror/rural në Qarqet Gjirokastër dhe Berat. Projekti synon të ndikojë në kapacitetet e aktorëve PP që të zhvillojnë dhe menaxhojnë në mënyrë të koordinuar një sistem të integruar produkte dhe shërbime turistike si dhe forcimin e tij. Gjenerimi i PPP për menaxhimin e produkteve të njohura nga AKT.

Vite zbatimi: 2018 – 2020

Shpërndaje në: