Category: Njoftime

Njoftim Fituesi

ASLV shpk Rr.“Tish Daija”, Kompleksi “Kika 2”, Godina 9, Njësia Nr. 10, Kati Përdhe Z. Altin ALIZOTI Tiranë Bazuar në VKM nr. 768, datë 15.12.2021, “Për përcaktimin e llojeve të

FTESË PËR NEGOCIATЁ

PËR OPERATORËT EKONOMIK TË SPECIALIZUARA NË OFRIMIN E  SHËRBIMIT PËR PROÇEDURËN QË DO TË ZHVILLOJË AGJENCIA KOMBËTARE E TURIZMIT ME OBJEKT “SHËRBIM PËR ORGANIZIM  AKTIVITETI  PËR PREZANTIMIN E APLIKACIONIT TEA

Njoftim Fituesi

R&T Advertising Rr.“Pjetër Budi”, Nd. 29, H.3 Ap. 7, Pallati Rogerd, Njësia Administrative Nr 2 Adrian Ruci Bazuar në VKM nr. 1195, datë 05.08.2008, pranë ambienteve të AKT-së u zhvillua

Formulari i Njoftimit të Anullimit

1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor Emri                            Agjencia Kombëtare e Turizmit Adresa                         Bulevardi “Gjergj Fishta”, Pallati Shallvaret A/12, Tiranë E-mail                          info@akt.gov.al Ueb-faqe                     www.akt.gov.al 2 Lloji i procedurës:

FTESË PËR NEGOCIATЁ PËR AGJENCITЁ E SPECIALIZUARA / ORGANET E MEDIAVE VIZIVE, ME OBJEKT: “PRODHIM DHE TRANSMETIM TË VIDEOVE PROMOVUESE (SPOTE) NË KUADËR TË PROMOVIMIT TË APLIKACIONIT TË KALENDARIT TE EVENTEVE KULTURORE TË TURIZMIT”.

Agjencia Kombëtare e Turizmit ka parashikuar të realizojë procedurën me objekt: “Prodhim dhe transmetim të videove promovuese (spote) në kuadër të promovimit të aplikacionit të kalendarit te eventeve kulturore të

Njoftim fituesi

LogIN Production Rr.“Andon Zako Cajupi”, Nd. Nr.3, Hyrja Nr.11, Ap. 2, Njësia Administrative Nr 5 Klejvis Saliaj Tiranë Bazuar në VKM nr. 1195, datë 05.08.2008, pranë ambienteve të AKT-së u

WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda