FTESË PËR NEGOCIATA

DREJTUAR: AGJENCIVE TË SPECIALIZUARA/ORGANEVE TË MEDIAS VIZIVE Agjencia Kombëtare e Turizmit ka planifikuar të kryejë një fushatë për promovimin e Shqipërisë në vendet gjermanisht folëse: Gjermani, Austri, Zvicër, prezantimin dhe

FTESË PËR NEGOCIATA

DREJTUAR: AGJENCIVE TË SPECIALIZUARA/ORGANEVE TË MEDIAS VIZIVE Agjencia Kombëtare e Turizmit ka planifikuar të kryejë një fushatë për promovimin e Shqipërisë në vendet gjermanisht folëse: Gjermani, Austri, Zvicër, prezantimin dhe

FTESË PËR NEGOCIATA

DREJTUAR: AGJENCIVE TË SPECIALIZUARA/ORGANEVE TË MEDIAS VIZIVE Agjencia Kombëtare e Turizmit ka parashikuar të realizojë një fushatë për promovimin online të turizmit blu shqiptar nëpërmjet reklamave dhe Optimizimit të Motorrëve

FTESË PËR NEGOCIATA

Drejtuar: AGJENCIVE TË SPECIALIZUARA/ORGANEVE TË MEDIAS VIZIVE Agjencia Kombëtare e Turizmit ka parashikuar të realizojë një spot publicitar me qëllim promovimin e Shqipërisë Turistike në periudhën Post Covid-19. Mbështetur në