Day: qershor 4, 2024

FTESË PËR NEGOCIATЁ

PËR OPERATORËT EKONOMIK TË SPECIALIZUARA NË OFRIMIN E  SHËRBIMIT PËR PROÇEDURËN QË DO TË ZHVILLOJË AGJENCIA KOMBËTARE E TURIZMIT ME OBJEKT “SHËRBIM PËR ORGANIZIM  AKTIVITETI  PËR PREZANTIMIN E APLIKACIONIT TEA

WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda