Day: prill 24, 2024

FTESË PËR NEGOCIATЁ PËR AGJENCITЁ E SPECIALIZUARA / ORGANET E MEDIAVE VIZIVE, ME OBJEKT: “PRODHIM DHE TRANSMETIM TË VIDEOVE PROMOVUESE (SPOTE) NË KUADËR TË PROMOVIMIT TË APLIKACIONIT TË KALENDARIT TE EVENTEVE KULTURORE TË TURIZMIT”.

Agjencia Kombëtare e Turizmit ka parashikuar të realizojë procedurën me objekt: “Prodhim dhe transmetim të videove promovuese (spote) në kuadër të promovimit të aplikacionit të kalendarit te eventeve kulturore të

WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda