Njoftojmë se procedura e prokurimit “Fushatë e Integruar e Marketingut për promovimin e Turizmit Shqiptar” është pezulluar për shqyrtim ankesash.

Të gjithë operatorët ekonomik të interesuar për të ofertuar për këtë procedurë do të njoftohen në një moment të dytë në lidhje me fillimin e procedurës.

Shpërndaje në: