Vizita në Japoni, Qershor 2019

Gjatë vizitës në Japoni për promovimin e Shqiperisë Turistike, dhe paketave të përbashkëta turistike,me Ambasadorin e RSH-së në Tokyo Z.Gjergj Teneqexhi, Ambasadorin e Republikes së Kosoves, Ambasaden e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe përfaqësues të JATA ( Japan Association of Travel Agencies)
Në udhërrëfyesin turistik te JATA ndër 30 qytetet evropiane që duhen vizituar, është përfshirë në vend të dytë edhe qyteti i Beratit.

Shpërndaje në: