“Udhëtim Studimor” (study tour) tematik për projektin “THEMA”

Në vijim të zbatimit të projektit THEMA, institucioni i Prefektit të Qarkut Gjirokastër së bashku me partnerët e tjerë të kësaj nisme ndërkufitare, realizoi raundin e dytë të vizitës studimore në rrethin e Gjirokastrës me qëllim promovimin e identiteteve kulturore dhe turistike përmes teknologjive për zhvillimin e rrugëve tematike në rajonin ndërkufitar të Greqi-Shqipëri. Partnerët e projektit THEMA (Epirus SA, Agjencia Kombëtare e Turizmit në Shqipëri, Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal QZHR, Prefekti i Rajonit të Gjirokastrës, dhe Shoqata e Hoteleve të Qarkut të Janinës) vizituan një sërë ndërmarrjesh agrobiznesi në zonën e Përmetit, kalanë e Nivicës si dhe fshatin Golëm, duke realizuar potencialin turistik që këto vende duhet të ofrojnë në emër të trashëgimisë së tyre natyrore dhe kulturore. Projekti THEMA, partneri kryesor i të cilit është Agjencia e Zhvillimit të Epirit, bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian dhe nga fondet kombëtare të vendeve pjesëmarrëse në “Bashkëpunimin Ndërkufitar INTERREG IPA II “Greqi-Shqipëri 2014-2020”.
Shpërndaje në: