LISTA E DOKUMENTAVE TË HAPURA PËR PUBLIKUN 

Në mbështetje të Ligjit nr.33/2022 “Për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e Informacionit të Sektorit Publik, për Institucionin e Agjencisë Kombëtare të Turizmit, lista e dokumentave të hapura për publikun.

Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Turizmit 

https://akt.gov.al/wp-content/uploads/2019/07/Strategjia-Kombetare-e-Turizmit-2019-2023.pdf

Kalendari Kombëtar i Eventeve të Turizmit dhe Informacione të tjera të rëndësishme

Aplikacioni TEA 

https://akt.gov.al/aplikacion-tea/

Evente nga Kalendari Kombëtar TEA 

https://akt.gov.al/category/eventet/ 

Video promovuese të TEA

https://akt.gov.al/video/ 

Statistikat e Turizmit 

https://akt.gov.al/statistika/

Misioni i AKT gjendet në linkun në vijim:

https://akt.gov.al/misioni/

Struktura e AKT gjendet në linkun në vijim:

https://akt.gov.al/struktura/

Lista me Subjektet e Çertifikuara nga MTM 

https://akt.gov.al/lic%e2%80%8benca-certifikata-leje/

LISTA E AGJENCIVE TURISTIKE 

LISTA E OPERATOREVE TURISTIK

LISTA E UDHERREFYESVE TURISTIKE KATEGORIA KOMBETAR

LISTA E UDHERREFYESVE KATEGORIA LOKALE

LISTA ME SUBJEKTET E ÇERTIFIKUARA TË AGROTURIZMIT

LISTA E SUBJEKTETE ME CERTIFIKATEN PARAPAKE TE AGROTURIZMIT

LISTA E UDHERREFYESVE KATEGORIA SPECIALITETI I VECANTE

LISTA E STRUKTURAVE AKOMODUESE TE KATEGORIZUAR

LISTA E SUBJEKTEVE TE CERTIFIKUARA SI OPERATOR I TURIZMIT DETAR

Të dhëna mbi transportin 

https://akt.gov.al/transporti-ne-shqiperi/

Të dhëna mbi procedurat e vizave 

https://akt.gov.al/procedurat-e-vizave/

Informacione turistike, lajme dhe broshura

Broshura të promovimit gjenden në linkun në vijim:

https://akt.gov.al/broshura/

Broshura për promovimin e Alpeve të Shqipërisë

https://akt.gov.al/wp-content/uploads/2019/06/THE-ALPS-compressed.pdf

Broshura për promovimin e bregdetit shqiptar

https://akt.gov.al/wp-content/uploads/2019/06/THE-ALBANIAN-COAST-compressed.pdf

Broshura për turet Hiking në Himarë

https://akt.gov.al/wp-content/uploads/2022/09/HIKING-TRAILS.pdf

Broshura për gastronominë shqiptare

https://akt.gov.al/wp-content/uploads/2019/06/ALBANIAN-GASTRONOMY-compressed.pdf

Broshura për Sitet UNESCO

https://akt.gov.al/wp-content/uploads/2019/06/UNESCO-SITES-compressed.pdf

Harta 

https://akt.gov.al/ëp-content/uploads/2019/06/ALBANIA-MAP-compressed.pdf 

Foto të AKT ndër vite

https://akt.gov.al/foto/

Lajme të AKT 

https://akt.gov.al/category/lajme/

Njoftime dhe publikime 

https://akt.gov.al/category/njoftime/

Destinacione Turistike 

https://akt.gov.al/destinacione/ 

Alpet e Shqipërisë

https://akt.gov.al/alpet-shqipetare/

Fshatra Turistike

https://akt.gov.al/fshatrat-turistike/

Brigjet e Adriatikut

https://akt.gov.al/brigjet-e-adriatikut/

Riviera shqiptare 

https://akt.gov.al/riviera-shqipetare/

Parqe Kombëtare të Mbrojtura 

https://akt.gov.al/parqe-kombetare/

Liqenet e Shqipërisë 

https://akt.gov.al/liqenet-e-shqiperise/ 

Lumenjtë e Shqipërisë 

https://akt.gov.al/lumenjte-ne-shqiperi/

Sitet UNESCO 

https://akt.gov.al/site-unesco/

Site Arkeologjike në Shqipëri 

https://akt.gov.al/site-arkeologjike/

Monumente të Kulturës dhe Natyrës 

https://akt.gov.al/monumentet/

Kalatë e Shqipërisë 

https://akt.gov.al/kalate/ 

Muzetë 

https://akt.gov.al/muze/

Galeritë e Artit 

https://akt.gov.al/galerite-e-artit/

Thesare të fshehura të Shqipërisë

https://akt.gov.al/thesaret-e-fshehura/

Agroturizëm

https://akt.gov.al/agroturizem/

Shpërndaje
WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda