PROCEDURAT E VIZAVE

Regjimi i vizave për shtetasit e huaj

Regjimi i vizave për shtetasit e huaj në Republikën e Shqipërisë parashikohet me Ligjin nr. 108/13 “Për të huajt” dhe me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 513/13 “Për trajtimin e të huajve”, të ndryshuar.
  Mund të hyjë në Shqipëri pa viza:
 1. Shtetasit e huaj që kanë një vizë të vlefshme me shumë hyrje Shengen, e cila është përdorur më parë në një nga shtetet Shengen ose shtetasit e huaj që kanë një leje të vlefshme qëndrimi në një nga shtetet Shengen;
 2. Shtetas të huaj të cilët kanë një vizë të vlefshme, me shumë hyrje në SHBA ose në Mbretërinë e Bashkuar, e cila është përdorur më parë në vendin përkatës të lëshimit ose ka leje qëndrimi të vlefshme në SHBA ose në Mbretërinë e Bashkuar.
 3. Të huajt nga Arabia Saudite, Bjellorusia, Katari, Omani, Rusia, Tajlanda dhe Bahrejn mund të hyjnë pa vizë në Republikën e Shqipërisë për qëndrim afatshkurtër, me dokumentin pasaportë për periudhën 1 Prill 2019 -31 Tetor 2019.
 4. Të huajt nga Republika Popullore e Kinës mund të hyjnë pa vizë në Republikën e Shqipërisë për qëndrim afatshkurtër, me dokumentin pasaportë për periudhën 1 Mars 2019- 31 Tetor 2019.
Viza e tipit “C”, është viza, e cila i jep të drejtën mbajtësit të saj të hyjë dhe të qëndrojë në Republikën e Shqipërisë deri në 90 ditë brenda 180 ditëve, duke filluar nga data e hyrjes së pare. Viza “C” mund të lëshohet me një, dy ose shumë hyrje. Periudha e vlefshmërisë nuk mund t’I kalojë 5 vjet. Viza e tipit “D”, është viza, e cila jepet për shtetas të huaj, të cilët kërkojnë të qëndrojnë në Republikën e Shqipërisë më shumë se 90 ditë për 180 ditë dhe kur, për t’u pajisur me leje qëndrimi për këta shtetas kërkohet vizë.
Bashkëlidhur gjeni tabelën me regjimin e specifikuar të vizave për secilin vend të huaj:
 1. Viza afatgjatë (Lloji D) kërkohet për të gjithë shtetasit e huaj që do të qëndrojnë në Shqipëri për më shumë se 90 ditë gjatë një periudhe gjashtë mujore (90/180 ditë) dhe do të aplikojnë për një leje qëndrimi nga zyra e migrimit; 4) Si bashkangjitur ju lutemi gjeni tabelën e rregullimit të vizave për të huajt: Regjimi i vizave për shtetasit e huaj
 2. Si bashkangjitur ju lutemi gjeni tabelën e rregullimit të vizave për të huajt: Regjimi i vizave për shtetasit e huaj.
 3. Të huajt nga Arabia Saudite, Bjellorusia, Katari, Omani, Rusia, Tajlanda dhe Bahrejn mund të hyjnë pa vizë në Republikën e Shqipërisë për qëndrim afatshkurtër, me dokumentin pasaportë për periudhën 1 Prill 2019 -31 Tetor 2019.
 4. Të gjithë shtetasit e huaj nga vendet që nuk përfshihen në tabelë duhet të kenë vizë para se të udhëtojnë në Shqipëri. Ata mund të aplikojnë për një vizë në ambasadën shqiptare që është gjeografikisht më afër vendit të tyre të origjinës ose vendbanimit

Procedurat e vizave

 1. Lëshimi i vizave tranzite dhe afatshkurtra (tipi C);
 2. Lëshimi i vizave afatgjata (lloji D);
 3. Lëshimi i vizave tranzit të aeroportit (lloji A);
 4. Formularin e aplikimit për vizë;
Shperndaje: