test

Mrizi i Zanave

“Mrizi i Zanave” është një parajsë e vogël e gjendur në fshatin Fishtë të Zadrimës. Aty mund të gjeni ajrin e pastër, natyrën e harlisur, peisazhe përallore dhe disa nga ushqimet më të mira që do shijoni ndonjëherë.

Agroturizmi “Mrizi i Zanave”, çeli dyert në Shkurt 2011 nga ëndrra e dëlirë e familjes Prenga për një sipërmarrje që do i kalonte kufijtë e përfitimit vetjak në vendin e origjinës së tyre.

Mrizi ishte ndër të parët restorante në Shqipëri që promovoi dhe mbështeti tërësisht kuzhinën e tij në produktet lokale të zonës. Nën udhëheqjen e motos “prodhime lokale, ushqime globale” nisi rrugëtimin një nga restorantet më të mirnjohura sot të trevave shqiptare. Filloi vetëm si restorant,për tu zgjeruar më pas gradualisht dhe në aktivitete të tjera si bujtinë, prodhim-përpunim produktesh bujqësore dhe blegtorale, kantinë vere dhe distileri.

Sot “Mrizi” bashkëpunon me shumë familje fermere të zonës dhe numëron reth 70 persona në mardhënie pune.

Është ky kombinim i traditës dhe modernes, vëmendja ndaj detajeve dhe përvoja unike që e bën Mrizin e Zanave një vend që mirëpret këdo që kërkon një vend të mahnitshëm me ushqim plot shije dhe kulturë shërbimi cilësor.

Për më tepër vizitoni :

Mrizi i Zanave

Mrizi i Zanave

“Mrizi i Zanave” is a little paradise located in the village of Fishtë in Zadrima. There, you can find fresh air, lush nature, fairy-tale landscapes, and some of the best food you’ll ever taste.

The agrotourism venture “Mrizi i Zanave” opened its doors in February 2011, born from the passionate dream of the Prenga family to create an enterprise that would transcend the boundaries of self-profit in their native land.

Mrizi was among the first restaurants in Albania to fully promote and support its cuisine with local products from the area. Under the motto “local produce, global food,” it began its journey to become one of the most well-known restaurants in the Albanian regions. It started only as a restaurant and gradually expanded into other activities such as lodging, agricultural and livestock product manufacturing, a wine cellar, and a distillery.

Today, “Mrizi” collaborates with many local farming families and employs about 70 people.

It is this combination of tradition and modernity, attention to detail, and a unique experience that makes Mrizi i Zanave a welcoming place for anyone seeking a stunning location with flavorful food and quality service culture.

For more information visit:

Mrizi i Zanave

Uka Farm

Zbuloni sharmin e natyrës në UKA Farm, ku ritmi i jetës rurale harmonizohet me bukurinë e fshatit shqiptar. E vendosur në mes të kodrave dhe gjelbërimit, UKA Farm ofron një arratisje të qetë nga ngutja dhe nxitimi i botës moderne.

Uka Farm është një fermë bujqësore polikulturale me produkte biologjike, pa spërkatje me pesticide. Në të ndodhet një kantinë vere, ku prodhohet verë autoktone shqiptare nga kultivarë rrushi të zonës dhe restoranti, ku shërbehen produktet e fermës me konceptin “nga ferma në tavolinë”

Uka Farm është kthyer tashmë në një atraksion turistik më vete, ku gjithë hapësira e fermës ofron bukuri natyrore dhe plantacione vreshti, nga ku vizitorët mund të shijojnë natyrën dhe të shohin nga afër vreshtat

UKA Farm nuk është thjesht një vend; është një përvojë. Pavarësisht nëse jeni duke shëtitur nëpër pemishte, duke shijuar prodhime të freskëta të fermës ose thjesht duke u çlodhur në qetësinë që do e gjeni në çdo hap.

Angazhimi i fermës për bujqësi të qëndrueshme dhe përkushtimi i saj për ruajtjen e traditave lokale reflektohen në çdo aspekt. Nga frutat dhe perimet e tyre të rritura në vend deri tek mikpritja e tyre e përzemërt, UKA Farm ofron një shije të jetesës autentike shqiptare në fshat.

Përqafoni bukurinë e natyrës, shijoni shijet e traditës dhe krijoni kujtime që zgjasin, vetëm në UKA Farm.

Për më tepër vizitoni :

Uka Farm

 

UKA Farm,

Discover the charm of nature at UKA Farm, where the rhythm of rural life harmonizes with the beauty of the Albanian countryside. Nestled amidst hills and greenery, UKA Farm offers a tranquil escape from the hustle and bustle of the modern world.

UKA Farm is a poly-cultural agricultural farm with organic, pesticide-free products. It features a winery producing native Albanian wine from local grape cultivars, and a restaurant serving farm-to-table concept dishes with products from the farm.

UKA Farm has become an attraction in its own right, where the entire farm space offers natural beauty and vineyards, allowing visitors to enjoy nature and see the vineyards up close.

UKA Farm is not just a place; it’s an experience. Whether you’re strolling through orchards, tasting fresh farm produce, or simply relaxing in the tranquility found in every corner.

The farm’s commitment to sustainable agriculture and its dedication to preserving local traditions are reflected in every aspect. From their locally grown fruits and vegetables to their warm hospitality, UKA Farm offers a taste of authentic Albanian village life.

Embrace the beauty of nature, savor the flavors of tradition, and create lasting memories, only at UKA Farm.

For more information visit:

Uka Farm

Agroturizëm Gjepali

“‘Agroturizëm Gjepali’ ofron një përvoje të magjishme, në qetësinë e suazes së një fshati piktoresk të zonës së Shijakut. Vendodhja nuk ështe zgjedhur rastësisht, pasi vendi ku ngrihet ferma është edhe origjina e vetë themeluesit, shefit të mirenjohur Fundim Gjepali.

Në ‘Agroturizëm Gjepali’ ju presin pjata të kuruara me shije tradicionale të risjella me elegance në nië formë moderne. Menuja tradicionale bazohet nga prodhimet e kulturave bujqësore të zonës që i përshtatet stinës në të cilën do të zgjidhni që të vizitoni fermën. Kjo qasje e bashkëpunimit të ngushtë me fermerët e zonës siguron që gjithçka që ofrohet në pjatën tuaj të ketë udhëtuar më pak se 10 km

Kushtet e akomodimit i afrohen me së shumti standarteve të zonës së Toskanës, duke ju ofruar arratisjen perfekte nga jeta urbane vetëm pak kilometra larg kryegytetit.

Prej akreditimin ne vitin 2018 si agroturizem Agroturizem Gjepali në pak muaj është kthyer në njëdestinacion të turizmit rural. Mos nguroni të përjetoni natyrën kombinuar me shijen mbresëlënse së Agro Gjepali.

Për më tepër vizitoni :

Agroturizëm Gjepali

AGROTURIZËM GJEPALI

“Agroturizëm Gjepali” offers a magical experience in the tranquility of a picturesque village in the Shijak area. The location is not chosen by chance, as the place where the farm stands is also the origin of its founder, the well-known chef Fundim Gjepali.

At “Agroturizëm Gjepali,” you are greeted with dishes carefully crafted with traditional flavors, elegantly reinterpreted in a modern form. The traditional menu is based on the agricultural products of the area, tailored to the season during which you choose to visit the farm. This approach of close collaboration with local farmers ensures that everything offered on your plate has traveled less than 10 km.

The accommodation conditions closely match the standards of the Tuscany region, offering the perfect escape from urban life just a few kilometers away from the capital.

Since its accreditation in 2018 as an agrotourism venue, Agroturizëm Gjepali has quickly become a destination for rural tourism. Do not hesitate to experience nature combined with the impressive taste of Agro Gjepali.

For more information visit:

Agroturizëm Gjepali

Kantina Enol

Pranë Kalasë së Prezës, në një nga kodrat më diellore të zonës, Enol lindi fillmisht nga dashuria për vreshtarinë.

Ne vitin 2007, pas gjashtë vitesh pjellorie, pranë të njëjtit vresht u krijua edhe Kantina Enol. Vendi i perëndimeve marramendëse të cilat shijohen vetëm me verë të kuruar dhe me ushqimet bio të zonës. Kantina Enol reflekton traditë të gjatë shërbimi dhe përkujdesi e cila shërben në tavolinën tuaj diellin e Prezës të derdhur në një gotë verë dhe të gjitha aromat dhe produktet e zonës të kombinuara në pjata plot shije. Kantina prodhon rreth 10,000 shishe në vit, kryesisht përzierje të verës së shtëpisë: kabërnet, sangiovese dhe merlot, por edhe trebbiano.

Për të eksploruar rrethinat në një udhëtim të vogël me këmbë, vizitoni rezervuarin aty pranë. Për më tepër, nëse vizitoni në fillim të shtatorit gjatë vjeljes mund të merrni pjesë në festivalin e verës gjatë të cilit vizitorët mund të zgjedhin rrush dhe ta shtypin me këmbë, sipas mënyrës tradicionale.

Struktura e saj moderne, e cila rikujton traditën e gjatë të mikëprijtes, ofron akomodim të rehatshëm në dhoma dhe ambiente që do t’ju bëjnë të ndiheni si në shtëpinë e pushimit që keni ëndërruar.

Për më tepër vizitoni :

Kantina Enol

Enol Winery

Near Preza Castle, on one of the sunniest hills in the area, Enol Winery was born initially from a love for viticulture.

In 2007, after six years of fruitful cultivation near the same vineyard, Enol Winery was established. This place is known for its stunning sunsets, which are best enjoyed with carefully crafted wine and local organic foods. Enol Winery reflects a long tradition of service and care, serving on your table the sunshine of Preza poured into a glass of wine and combining all the flavors and products of the area into delicious dishes. The winery produces about 10,000 bottles a year, mainly blends of the house wine: Cabernet, Sangiovese, and Merlot, as well as Trebbiano.

To explore the surroundings on a short walk, visit the nearby reservoir. Moreover, if you visit in early September during the harvest, you can participate in the wine festival where visitors can pick grapes and crush them with their feet, in the traditional way.

Its modern structure, which recalls the long tradition of hospitality, offers comfortable accommodation in rooms and environments that will make you feel like you are in the dream vacation home.

For more information visit:

Kantina Enol

Agroturizëm Alpeta

Zbuloni Agroturizëm Alpeta i vendosur nën malin madhështor të Tomorrit në zemër të fshatit Roshnik .

Alpeta është një perlë e vërtetë në pronësi të familjes, që përfshin një punishte vere familjare, bujtinë komode dhe një restorant të shtuar së fundmi. Udhëtimi nisi si një sipërmarrje e vogël e një familjari, agronom. Duke u mbështetur në ekspertizën e tij, ai mbolli hardhinë e parë në vitin 1992, duke prodhuar vjeljen inauguruese në vitin 1994. Verari Alpeta ka bërë një rrugë të gjatë ku në vitin 2018, ata përpunuan rreth 50,000 shishe verë, duke fituar një reputacion të fortë dhe duke furnizuar produktet e tyre në restorante të shumta në Tiranë dhe rajonet jugore.

Vreshtat e mëdha prej 5,5 hektarësh të Alpetës përmbajnë varietete të ndryshme rrushi, duke përfshirë vendlindjen shqiptare të Sheshit të Zi, Cabernetit, Merlotit dhe Muscatit të njohura ndërkombëtarisht.

Kalimi nga një punishte e thjeshtë vere në një destinacion agroturizmi evoluoi natyrshëm pasi turistët që shijonin verërat e tyre në Berat donin të eksploronin kantinën. Kërkesa u rrit me shpejtësi dhe familja e shndërroi shtëpinë e tyre në dhoma pritjeje për vizitorët.

Qëndrimi në bujtinë familjare sot ofron përvojën e plotë të një pushimi në fshat. Kopshti i bën thirrje vizitorëve të pushojnë nën hijen e një peme gjigante arre, e rrethuar nga kodra të gjelbëruara.

Zonat përreth ofrojnë mundësi për shëtitje në pyllin e Lepijës, eksplorimin e kanionit të Dukës, vizitën e Ujëvarës së Sotirës ose për alpinistë me përvojë, duke pushtuar majën Partizani në malit e Tomorrit .

Edhe pa ndonjë aktivitet shtesë, thjesht shijimi i hijeshisë së bujtinës dhe shëtitja nëpër kopshtin e familjes ju bën të ndiheni sikur jeni në një parajsë të qetë, të shkëputur nga pjesa tjetër e botës.Shikimi i perëndimit të diellit mbi fshat dhe nuancat e kuqe në malin e Tomorrit krijon një atmosferë vërtet magjike, duke ju bërë të dëshironi të ktheheni përsëri dhe përsëri.

Për më tepër vizitoni :

Agroturizëm Alpeta

Agroturism Alpeta,

Discover Agroturism Alpeta, a true gem located under the majestic Tomorr Mountain in the heart of the village of Roshnik. Owned by a family, Alpeta includes a family winery, a comfortable farmhouse, and a recently added restaurant. The journey began as a small venture by a family member, an agronomist. Relying on his expertise, he planted the first vineyard in 1992, producing the inaugural harvest in 1994. Alpeta Winery has come a long way, processing about 50,000 bottles of wine in 2018, gaining a strong reputation and supplying its products to numerous restaurants in Tirana and the southern regions.

Alpeta’s extensive 5.5-hectare vineyard contains various grape varieties, including the Albanian native Shesh i Zi, internationally renowned Cabernet, Merlot, and Muscat.

The transition from a simple winery to an agrotourism destination occurred naturally as tourists who enjoyed their wines in Berat wanted to explore the winery. Demand grew quickly, and the family transformed their home into guest rooms for visitors.

Staying in the family farmhouse today offers the full experience of a rural retreat. The garden invites visitors to relax under a giant walnut tree, surrounded by green hills.

The surrounding areas offer opportunities for walking in Lepija Forest, exploring Duka Canyon, visiting Sotira Waterfall, or for experienced climbers, conquering the Partizani peak of Mount Tomorr.

Even without additional activities, simply enjoying the beauty of the farmhouse and strolling through the family’s garden makes you feel like you’re in a peaceful paradise, detached from the rest of the world. Watching the sunset over the village and the red hues on Mount Tomorr creates a truly magical atmosphere, making you want to return again and again.

Agroturizëm Alpeta

Agroturizëm Huqi

I ngritur buzë një liqeni, i rrethuar nga kodrat pjellore të fshatit Radë, i themeluar ne vitin 2007, Agroturizëm Huqi ka ndryshuar peisazhin që e rethon, duke mbjellë te gjitha llojet e pemëve që kultivohen në Shqipëri, duke rivitalizuar një liqen të tërë dhe duke i ofruar të apasionuarve pas natyrës një oaz shlodhjeje tërësisht unik.

Mbi 80% e produkteve që ofrohen kanë origjinë bio, mblidhen dhe kultivohen në tokat përreth dhe shërbehen në pjata të gatuara sipas shijeve tradicionale.

Agroturizëm Huqi është vendi i relaksit buzë liqenit dhe në dhoma të rehatshme, por edhe vendi ku mund të peshkosh, të shetisësh me varka, të luash në natyrë me të vegjlit e tu apo të shijosh një piknik me miqte që e duan natyrën.

Vizitorët që udhëtojnë me furgona kampingu ose me buxhet te vogël mund të shfrytëzojnë kampin dhe parkun e makinave i cili është i pajisur me priza elektrike që ju vijnë në ndihmë

Nëqoftëse keni ëndërruar të kaloni një natë të qetë larg zhurmës dhe monotonisë së përditshme atehere jeni në vendin e duhur.

Për më tepër vizitoni :

Agroturizëm Huqi

 

AGROTURIZËM HUQI

Nestled beside a lake and surrounded by the fertile hills of Radë village, Agroturism Huqi, established in 2007, has transformed the surrounding landscape by planting all types of fruit trees cultivated in Albania, revitalizing an entire lake, and offering nature enthusiasts a wholly unique oasis of relaxation.

Over 80% of the products offered are organic, harvested and cultivated on the surrounding lands, and served in dishes cooked according to traditional tastes.

Agroturism Huqi is the perfect place for relaxation by the lake and in comfortable rooms, but it’s also where you can fish, take boat rides, play in nature with your children, or enjoy a picnic with friends who love the outdoors.

Visitors traveling with camping vans or on a budget can use the campsite and car park, equipped with electrical outlets for convenience.

If you’ve dreamed of spending a peaceful night away from the noise and monotony of everyday life, then you are in the right place.

For more information, visit:

Agroturizëm Huqi

Bujtina Dini

Bujtina e Kol Markut “Bujtina Dini” dhe familjes së tij ndodhet rreth 5 kilometra larg Rubikut, në rrethin e Mirditës, e pozicionuar në një luginë të vogël që karakterizohet nga gjelbërimi i harlisur dhe qetësia.

Bujtina Dini pasqyron traditën e gjatë të mikpritjes së zonës së Rubikut. E vendosur në fshatin piktoresk Katundi i Vjetër, Bujtina Dini shërben pjata tradionionale të shijshme me bazë produktet e vetë fshatit dhe të gatuara me shumë kujdes.

Ajëri i pastër i pyllit pranë, aromat e ushqimeve të ngrohta dhe shërbimi i dedikuar, janë elementet që në Bujtinën Dini krijojnë atmosferë relaksuese që ne të gjithë kemi nevojë pas një jave të gjatë.

Menaxheri i këtij vendi frymëzues beson se “ne nuk mund të ecim përpara pa njohur rrënjet tona”. Kur të vizitoni këtë bujtinë, do ta kuptoni se ai ka të drejtë.

Për më tepër vizitoni :

Bujtina Dini

 

BUJTINA DINI

Kol Marku’s “Bujtina Dini” and his family’s guesthouse is located about 5 kilometers away from Rubik, in the district of Mirdita, positioned in a small valley characterized by lush greenery and tranquility.

Bujtina Dini reflects the long tradition of hospitality in the Rubik area. Set in the picturesque village of Katundi i Vjetër, Bujtina Dini serves delicious traditional dishes based on the village’s own products, carefully prepared.

The clean air of the nearby forest, the aromas of warm food, and dedicated service create a relaxing atmosphere at Bujtina Dini, something we all need after a long week.

The manager of this inspiring place believes that “we cannot move forward without knowing our roots.” When you visit this guesthouse, you’ll understand that he is right.

For more information, visit:

Bujtina Dini

Bujtina Tomadhe

Vetëm 40 kilometra në lindje të Tiranës, ndodhet një destinacion magjepsës që me siguri ia vlen të vizitohet dhe shijohet nga kushdo qe jeton në kryeqytet dhe jo vetëm. Pas malit të Dajtit, në fshatin Shëngjergj, gjendet Bujtina Tomadhe, një vilë me një përzierje të arkitekturës klasike dhe moderne me një pamje thjesht mbresëlënëse. Sipërfaqja totale e vilës prej 600 m2 e cila përfshin një pishinë, kënd lojërash për fëmijet, vend për barbekju si edhe oxhak te jashtëm.

Ambienti brenda përmban në ngrohtësinë e tij nië dhomë ndenjëje ëmbëlake me nje oxhak modern në qënder të saj, 7 dhoma fjetjeje ku mund të rehatohen mbi 14 persona, 4 tualete, si edhe kuzhinën e shërbimit e cila gjendet në katin e nëndheshëm të godinës. Zona përveç ushqimeve të freskëta është githashtu e pasur me ajer të pastër dhe burime të shumta ujoresi ujëvara dhe liqene.

Bujtina ka edhe dy biçikleta malore, të cilat mund të merren me qera për një udhëtim të këshilluar drejt pamjeve spektakolare të ujëvarës se Shëngjergjit.

Bujtina Tomadhe është padyshim një vend mahnitës, në një mjedis shumë piktoresk dhe rural, e menaxhuar nga menaxherë të kujdesshëm, miqësorë dhe shumë mikëpritës.

Për më tepër vizitoni :

Bujtina Tomadhe

 

BUJTINA TOMADHE

Just 40 kilometers east of Tirana, there is a mesmerizing destination that is definitely worth visiting and enjoying not only by those living in the capital but by everyone. Beyond Mount Dajti, in the village of Shëngjergj, lies Bujtina Tomadhe, a villa with a blend of classic and modern architecture and simply stunning views. The total area of the villa is 600 m2, which includes a swimming pool, a playground for children, a barbecue area, and an outdoor fireplace.

The cozy interior features a warm living room with a modern fireplace at its center, 7 bedrooms that can comfortably accommodate over 14 people, 4 bathrooms, and a service kitchen located in the basement of the building. The area is not only rich in fresh food but also in clean air and numerous water sources including waterfalls and lakes.

Bujtina also has two mountain bikes, which can be rented for a recommended trip towards the spectacular views of the Shëngjergj waterfall.

Bujtina Tomadhe is undoubtedly a magnificent place, set in a very picturesque and rural environment, managed by careful, friendly, and very hospitable managers.

For more information, visit:

Bujtina Tomadhe

Bujtina Xhebro

Pasi kalon Tepelenën, në fshatin Rexhin pranë malit të Kendrevicës, diku në kufijtë e rastësisë, gjendet një copëz toke e bekuar. Rruga për në bujtinë përshkruan një nga peizazhet më spektakolare të Shqipërisë së Jugut, e karakterizuar nga një seri kanionesh të thella, dramatike dhe shkëmbinj të thepisur.

Ndodhemi ne Bujtinën “‘Hader Xhebro’, një vendodhje përrallore e rrethuar nga natyra pyjore e paprekur ku agroturizmi përshfaq një ndër versionet e tij më të mirë. Bujtina ofron akomodim të rehatshëm dhe të ngrohtë, në ajrin e pastër të malit 2122 m mbi nivelin e detit. Gjatë dimrit mund të bësh edhe ski. Gjate stinëve të tjera mund të bësh piknik në rezervuarin e Nivices, ecje nëpër pamjet mbresëlënëse të kanioneve, apo te shëtisësh ne pyllin me bredha të Llufës.

Pamjet piktoreske dhe atmosfera komode ofron rehati te jashtëzakonshme për dite dhe netë të mrekullueshme. Ushqimi ështe i shkelëqyeshëm. Pjesa më e madhe e produkteve prodhohen në fermë dhe pjatat vinë të gatuara me menyrën tradicionale të pjekjes në saç. Ngrënia jashtë në natyrë është e mundur dhe ambienti në përgjithësi është gjithashtu i pershtatshëm edhe për të vegjelit. Bujtina ‘Xhebro’ ofron një përvojë që duhet përjetuar dhe shijuar!

Për më tepër vizitoni :

Bujtina Xhebro

BUJTINA XHEBRO

After passing through Tepelena, in the village of Rexhin near Mount Kendrevica, somewhere on the edges of randomness, there lies a blessed piece of land. The road to the guesthouse traverses one of the most spectacular landscapes of Southern Albania, characterized by a series of deep, dramatic canyons and steep cliffs.

We find ourselves at “Hader Xhebro” Guesthouse, a dreamlike location surrounded by untouched forest nature where agrotourism presents one of its best versions. The guesthouse offers comfortable and warm accommodation in the fresh air of the mountain at 2122 meters above sea level. During winter, you can ski. In other seasons, you can picnic in the Nivica reserve, walk through the impressive canyon views, or stroll in the Llufa fir forest.

The picturesque views and the cozy atmosphere provide extraordinary comfort for wonderful days and nights. The food is excellent. Most of the products are produced on the farm, and the dishes are cooked in the traditional style of baking in a saç. Outdoor dining is possible, and the environment in general is also suitable for children. “Xhebro” Guesthouse offers an experience to be lived and enjoyed!

For more information, visit:

Bujtina Xhebro

Kodra e Kuajve

“Kodra e Kuajve” është një kompleks unik në një pamje mbresëlënëse e ngritur në kodrën e Shkallnurit në Durrës. Përveç akomodimit cilësor dhe ushqimit të shijshëm, kompleksi ju ofron relaksim pranë pishinës si edhe trajtimet e ndryshme në SPA.

Por nuk mbaron me kaq, pasi në “Kodrën e Kuajve” do mund të shijoni një eksperiencë të paharrueshme hipizmi në pistën e kompleksit që zotëron plot 15 kuaj, ku midis tyre ka edhe një poni për kalorësit e vegjël të cilët shoqerohen gjatë gjithë xhiros nga instruktorë, ekspert në fushën e hipizmit.

Restoranti, i ndodhur në katin e parë, ofron pjatat më të mira të traditës shqiptare të prodhuara nga ferma të lokalizuara pranë kompleksit që shijohen më së miri me pamjen panoramike, krahas pranisë së gjelbërimit natyror dhe elegancës së hipizmit.

Si e tillë, Kodra e Kuajve është e destinuar të vazhdojë të jetë një destinacion i pëlqyer për vizitorët e të gjitha moshave dhe interesave.

Për më tepër vizitoni :

Kodra e Kuajve

KODRA E KUAJVE

“Kodra e Kuajve” is a unique complex situated on the stunning hill of Shkallnur in Durrës. Beyond quality accommodation and delicious food, the complex offers relaxation by the pool and various treatments in the SPA.

But that’s not all, as “Kodra e Kuajve” also provides an unforgettable horseback riding experience on the complex’s track, which boasts 15 horses, including a pony for young riders who are accompanied throughout the ride by expert instructors in equestrianism.

The restaurant, located on the first floor, serves the finest dishes of Albanian tradition, produced from farms located near the complex, best enjoyed with the panoramic view, alongside the presence of natural greenery and the elegance of horseback riding.

As such, Kodra e Kuajve is destined to continue being a favored destination for visitors of all ages and interests.

For more information, visit:

Kodra e Kuajve

Kantina Nurellari

“Kantina Nurellari” është themeluar në vitin 1995 nga familja Nurellari. Kantina ndodhet 10 km larg nga Berati, në një peisazh përrallor të fshatit Peshtan dhe ofron një sërë atraksionesh verërash të prodhuara nga shtëpia, ushqime të shijshme të gatuara dhe servirura me përkujdesje, shëtitje të orientuara nëpër vreshta, si edhe akomodim luksoz e të rehatshëm.

Kantina dhe facilitet e tjera të hotelerisë janë një ndërthurje e stilit klasik dhe artit të prodhimit të verës. Nëse dëshironi të beheni pjesë e procesit të bërjes së verës ashtu siç ndodh, vizitoni Kantinën Nurellari në mes të gushtit ose në fillim të shtatorit, kur është vjelur rrushi.

Kantina Nurellari prodhon rreth 30,000 shishe verë në vit ku varietetet e përdorura në kantinë përfshijnë disa lloje rrushi të njohur ndërkombëtarisht si montepulciano, merlot dhe kabërnet sauvignon, si dhe katër lloje rrushi vendas.

Duke ofruar kështu një eksperiencë unike në një ambjent të ngrohtë dhe mikpritës. Vizitorët garantohen se do impresionohen nga detajet e vogla gjatë çdo momenti të qëndrimit të tyre.

Për më tepër vizitoni :

Kantina Nurellari

KANTINA NURELLARI

“Kantina Nurellari,” established in 1995 by the Nurellari family, is situated 10 km from Berat, in the enchanting landscape of Peshtan village. The winery offers a range of attractions including house-produced wines, deliciously prepared and attentively served meals, guided tours through the vineyards, as well as luxurious and comfortable accommodation.

The winery and its hospitality facilities are a blend of classic style and the art of winemaking. To be part of the winemaking process as it happens, visit Kantina Nurellari in mid-August or early September, during the grape harvest.

Kantina Nurellari produces approximately 30,000 bottles of wine annually, using internationally known grape varieties such as Montepulciano, Merlot, and Cabernet Sauvignon, along with four local grape types.

Offering a unique experience in a warm and welcoming environment, visitors are guaranteed to be impressed by the attention to detail throughout their stay.

For more information, visit

Kantina Nurellari

Shkreli Resort

Në parkun kombëtar të Qafshtamës, vetëm 50 km larg Tiranës, shtrihet një hapësirë prej 2 hektarësh në lartësinë 1300 m mbi nivelin e detit. Shkreli Resort Qafshtamë karakterizohet nga ajri i pastër i caktuar me 98% oksigjen si dhe burim uji tejet i pasur në vlera ushqyese.

‘Shkreli Resort’ nga ana tjetër, si kompleks ka përmirësuar dhe zhvilluar shërbimet e tij duke u kthyer në një nga vendet më ideale për qetësi dhe turizëm malor fare pranë Tiranës. Zona është e përkryer për adhuruesit e natyrës të interesuar për faunën lokale të cilët do të habiten kur të mësojnë se pyjet e parkut kombëtar ofrojnë habitat për arinjtë kafë, dhelprat, ujqërit dhe speciet e ndryshme të zogjve. Stafi i resortit mund të organizojë ture me biçikleta malore dhe fuoristradë ndërsa në dimër vizitorët mund të luajnë me topa të vërtetë prej bore, mes bardhësisë së dimrit. Fushat dhe rrjetat për volejboll dhe futboll janë në dispozicion për grupe miqsh që kërkojnë aktivitete të tilla.

Niveli i akomodimit stimulon një qëndrim tejet të rehatshëm dhe ushqimi plot shije. ‘Shkreli Resort’ është vendi me natyrën e mrekullueshme të gërshetuar me një akomodim dhe shërbim cilësor. Arratisja perfekte për nië fundjavë të magjepsur vetëm shume pak kilometra larg kryeqytetit është një vendndodhje e bekuar e pakrahësueshme, duke iu ofruar vizitorëve një oaz malor të rrethuar me gjelbërim dhe plot jetë.

Për më tepër vizitoni :

Shkreli Resort

Shkreli Resort

Located in the Qafshtama National Park, just 50 km from Tirana, is a 2-hectare area at an altitude of 1300 meters above sea level. Shkreli Resort Qafshtama is characterized by its clean air, designated with 98% oxygen, and a water source rich in nutritional values.

On the other hand, as a complex, ‘Shkreli Resort’ has improved and developed its services, becoming one of the ideal places for tranquility and mountain tourism near Tirana. The area is perfect for nature enthusiasts interested in local fauna, who will be amazed to learn that the national park’s forests provide habitats for brown bears, foxes, wolves, and various bird species. The resort staff can organize mountain bike and off-road tours, while in winter, visitors can play with real snowballs amidst winter’s whiteness. Volleyball and football fields and nets are available for groups seeking such activities.

The accommodation level stimulates a very comfortable stay, and the food is delicious. ‘Shkreli Resort’ is a place where marvelous nature intertwines with quality accommodation and service. The perfect getaway for a magical weekend just a few kilometers from the capital is an incomparable, blessed location, offering visitors a mountain oasis surrounded by greenery and full of life.

For more information, visit:

Shkreli Resort

Farma Sotira

E gjendur 15 kilometra larg qytetit të Leskovikut ndodhet “Farma Sotir”, një vendodhje mahnitëse në mes të maleve,pyjeve dhe përrenjve midis Leskovikut dhe Ersekës.

Ferma mbulohet krejtësisht nga natyra dhe gjelbërimi i paprekur.Imagjinoni një vend me një lëndinë të bukur të rrethuar nga male të banuara nga shumllojshmëri kafshësh, ku një përrua rrjedh nëpër shkëmbinj dhe do te kuptoni se gjendeni në Farma Sotira.

Gjatë ecjes në shtigjet e pyllit sheh rrezet e diellit që duken si perde të magjishme ndërkohe që në ujin e kristaltë arrin të shohësh peshqit që notojnë nëper përrua të pabezdisur.Gjithashtu nëpër pronë sheh kafshë që lëvizin lirshëm të cilat i kënaqin vizitorët e rinj, të ngazëllyer teksa i ushqejnë ato.

Malet përreth janë të mrekullueshme për t’u eksploruar me këmbë, biçikletë malore ose me kalë. Kuajt e fermës mund të përdoren për shëtitje me kale, ku raca relativisht e vogël është ideale për terrenin malor, përfshirë përrenjtë, shtigjet e ngushta pyjore dhe shpatet me bar.

Në “Farma Sotira” mund të shijosh ushqime bio-natyrale të gatuara në mënyre tradicionale, si saç zgare qymyri, të cilat mund t’i shoqërosh me verën e shtëpise apo me një gotë të mirë rakie. Kuzhinierë kureshtarë amatorë ftohen të marrin pjesë në një orë gatimi dhe të përgatisin ushqimin e tyre duke përdorur furrën me tulla dhe skarën në natyrë.

Për një pushim të mirë gjatë natës, ekzistojnë mundësi të ndryshme akomodimi, me çmime të ndryshme dhe nivele të ndryshme rehatie për t’ju përshtatur nevojave tuaja. Ka një vend kampingu të madh për deri në 30 makina kampingu, i cili është i njohur për turistët e huaj që udhëtojnë me automjetet e tyre. Të gjitha dhomat ofrojnë akomodim të ngrohtë e të rehatshëm midis kopshteve të harlisura dhe zhurmës së natyrës

“Farma Sotira” ëështe vendi ku do të gjeni paqen tuaj të brendshme në zemër të natyres dhe larg stresit të jetës urbane.

Për më tepër vizitoni :

Farma Sotira

Sotira Farm

Located 15 kilometers from the town of Leskovik, “Sotira Farm” is a stunning location amidst mountains, forests, and streams between Leskovik and Erseka.

The farm is entirely enveloped by pristine nature and greenery. Imagine a place with a beautiful grove surrounded by mountains inhabited by a variety of animals, where a stream flows through rocks, and you will realize you are at Sotira Farm.

Walking through the forest paths, you see the sun rays appearing like magical curtains while in the crystal-clear water, you can see fish swimming undisturbed in the stream. Also, on the property, you see animals roaming freely, delighting young visitors who are excited to feed them.

The surrounding mountains are wonderful to explore on foot, mountain bike, or horseback. The farm’s horses can be used for horseback riding, where the relatively small breed is ideal for the mountainous terrain, including streams, narrow forest trails, and grassy slopes.

At “Sotira Farm,” you can enjoy bio-natural foods cooked traditionally, such as saç, grilled over charcoal, which can be accompanied by homemade wine or a good glass of raki. Amateur curious chefs are invited to participate in a cooking hour and prepare their food using the brick oven and grill in nature.

For a good night’s rest, there are various accommodation options, with different prices and levels of comfort to suit your needs. There is a large camping site for up to 30 camper vans, popular among foreign tourists traveling in their vehicles. All rooms offer warm and comfortable accommodation amidst lush gardens and the sounds of nature.

“Sotira Farm” is where you will find your inner peace in the heart of nature and away from the stress of urban life.

For more information, visit:

Farma Sotira

Nari Lundra

Restoranti Nari Lundra, pronë e z. Ardian Tufa, njohur edhe si Nari nga miqtë dhe klientët e tij, është një pikë e veçantë vetëm 20 minuta larg Tiranës me makinë. E vendosur pas qendrës tregtare TEG dhe një vargu vilash, ajo ofron një ndryshim të menjëhershëm nga ambienti urban në një zonë të qetë rurale. Një kështjellë e vogël ikonike në majë të një ndërtese të madhe 4-katëshe do të ju bëjë të njiheni me Nari Lundra.

Me një histori të pasur prej më shumë se 25 vitesh, Nari Lundra është një restorant i njohur për atmosferën e tij familjare. Klientët e përhershëm, të cilët janë rritur duke kaluar fundjavat këtu, vijnë sërish, shpeshherë me fëmijët e tyre. Restoranti ofron një hapësirë të gjerë plot jetë dhe dritë që përmban 130 tryeza, së bashku me një oborr të bukur.

Menuja ofron një gamë të gjërë të pjatave tradicionale dhe ndërkombëtare. Ushqimi i ofruar është i freskët dhe i prodhuar në fermën e tyre, duke përfshirë vaj ulliri, produkte të bulmetit, mishin dhe perimet.

Në afërsi të fermës, vreshtat e familjes Tufa prodhojnë shumicën e rrushit që përdoret nga kantina e tyre. Ullishtat e tyre të mëdha prodhojnë vaj ulliri të cilin e përdorin në gatim. Në afërsi, një fermë e papritur që nuk është e dukshme për klientët e restorantit ka dhjetëra dhoma të mobiluara me pamje nga kodrat e fshatit, të gatshme për të pritur mysafirë.

Nari Lundra ofron jo vetëm një eksperiencë kulinarisht të pasur, por edhe një ambient të veçantë dhe të qetë për të shijuar një darkë të mrekullueshme.

Për më tepër vizitoni :

Nari Lundra

Nari Lundra

Nari Lundra Restaurant, owned by Mr. Ardian Tufa, also known as Nari by his friends and clients, is a special spot just a 20-minute drive from Tirana. Located behind the TEG shopping center and a row of villas, it offers an immediate shift from the urban environment to a serene rural area. An iconic small castle at the top of a large 4-story building will introduce you to Nari Lundra.

With a rich history of over 25 years, Nari Lundra is a restaurant known for its family-friendly atmosphere. Regular customers, who have grown up spending weekends here, return often, frequently with their children. The restaurant offers a lively and bright space with 130 tables, along with a beautiful courtyard.

The menu features a wide range of traditional and international dishes. The food served is fresh and produced on their farm, including olive oil, dairy products, meat, and vegetables.

Near the farm, the Tufa family vineyards produce most of the grapes used by their winery. Their extensive olive groves produce olive oil used in cooking. Nearby, an unexpected farm not visible to restaurant guests has dozens of furnished rooms overlooking the village hills, ready to welcome guests.

Nari Lundra offers not just a rich culinary experience but also a unique and tranquil environment to enjoy a wonderful dinner.

For more information, visit:

Nari Lundra

Agroturizëm Nëna Dashuri

Agroturizmit Nëna Dashuri, një perlë e fshehur në zemër të Peshkopisë është një vendstrehim mikpritës në më pak se 10 minuta me makinë nga qendra e Peshkopisë.

I vendosur jashtë qytetit të Peshkopisë, agoturizmi Nëna Dashuri është një parajsë për traditat autentike rurale. Agroturizmi Nëna Dashuri krenohet me një fasadë të zbardhur me ballkone druri dhe një strukturë guri në katin përdhes, ku filloi edhe biznesi familjar.

Brenda hapësirës komode të restorantit, të stolisur me artikuj të ndryshëm etnografikë, do të gjeni një tavolinë të ulët tradicionale të stilit osman pranë oxhakut ku çdo vakt lë një përshtypje të veçantë.

Për rëndësinë e prodhimit të Jufkave dhe aromën e ëmbël të bukës së sapopjekur që buron nga kuzhina e katit përdhes, një tabelë prej druri mbi hyrjen e ndërtesës shkruan “Bujtina e Jufkave”. Rreth fermës, ka shumë për të eksploruar. Vizitorët e interesuar janë të mirëpritur të shohin ambientet e përpunimit, ku familja prodhon rreth 200 kilogramë jufka në ditë.

Në zonë ka shumë shtigje, të përshtatshme, të cilat gjenden brenda një distance të shkurtër me hotelin, duke përfshirë shëtitje të shkurtra në shpellën dhe ujëvarën e Sopanikës. Për alpinistët më me përvojë, Peshkopia është një pikë e shkëlqyer hyrëse për të ecur në shtigjet e maleve të larta, ose për të bërë një udhëtim treditor në majën e malit Korab, malin më të lartë të Shqipërisë.

Teksa kaloni në Peshkopi mos nguroni të zbuloni kënaqësitë kulinare në Agroturizmin Nëna Dashuri.

Për më tepër vizitoni :

Nëna Dashuri

Nëna Dashuri

Agrotourism Nëna Dashuri, a hidden gem in the heart of Peshkopia, is a welcoming retreat less than 10 minutes by car from the center of Peshkopia.

Located outside the city of Peshkopia, Agrotourism Nëna Dashuri is a paradise for authentic rural traditions. It prides itself on a whitewashed facade with wooden balconies and a stone structure on the ground floor, where the family business began.

Inside the comfortable space of the restaurant, decorated with various ethnographic items, you will find a traditional low Ottoman-style table near the fireplace, where every meal leaves a special impression.

Highlighting the importance of Jufka (traditional pasta) production and the sweet aroma of freshly baked bread from the ground-floor kitchen, a wooden sign above the building’s entrance reads “Bujtina e Jufkave” (Jufka Farmhouse). Around the farm, there is much to explore. Interested visitors are welcome to see the processing facilities, where the family produces about 200 kilograms of jufka per day.

The area has many suitable trails, which are within a short distance of the hotel, including short walks to the cave and waterfall of Sopanikë. For more experienced mountaineers, Peshkopia is an excellent entry point for hiking the high mountain trails or for a three-day trip to the peak of Mount Korab, Albania’s highest mountain.

When passing through Peshkopia, don’t hesitate to discover the culinary delights at Agrotourism Nëna Dashuri.

For more information, visit:

Nëna Dashuri

Kantina Arbëri

Zbuloni historinë e jashtëzakonshme të Kantinës Arbëri, ku prodhimi i verës është një art i rrënjosur në traditë. E themeluar në vitin 2003, kjo kantinë është e njohur për kultivimin e varietetit autokton shqiptar të rrushit, Kallmet, në vreshtat e Bukmirës të cilat ofrojnë një buqetë me aroma të këndshme dhe të ëmbla, duke mishëruar thelbin e verës shqiptare.

Kantina Arbëri është një dëshmi e vlerës së traditës. Ajo që filloi si një përpjekje modeste familjare për të prodhuar një sasi të vogël vere për përdorim lokal, është shndërruar në një nga kantinat më të njohura të Shqipërisë. Sot, vera e tyre është e stolisur me vlerësime të shumta ndërkombëtare. Duke shijuar vlerësimin ndërkombëtar, Kantina Arbëri aktualisht prodhon 120,000 shishe verë në vit ku rreth 15% e verës së tyre eksportohet në Gjermani, Zvicër, Danimarkë, SHBA, Hong Kong dhe Macau.

Zgjerimi i kantinës përfshin ndërtimin e një godine të re për procesin e fermentimit, një restoranti dhe një bujtinë. Duke marrë frymëzim arkitekturor nga kullat tradicionale të fortifikuara me mure të trasha guri që dikur ofronin siguri dhe mbrojtje për banorët e Shqipërisë veriore sot bujtina e re pasqyron një prekje elementesh moderne ku tekonologjia është integruar në dizajn.

Për të mësuar më shumë rreth procesit të prodhimit, vizitorët mund të marrin pjesë në një përvojë të degustimit të verës në bodrumet e harkuar.

Të shijosh verërat e Arbërit do të thotë të ndjekësh gjurmët e figurave të shumta të shquara, duke përfshirë politikanë, diplomatë, madje edhe Papa Françesku, i cili bëri një vizitë në Shqipëri në vitin 2014 dhe mori dhuratë një shishe verë Kantina Arbëri.

Për më tepër vizitoni :

Kantina Arbëri

KANTINA  ARBËRI

Discover the remarkable story of  Kantina Arbëri, where wine production is an art deeply rooted in tradition. Established in 2003, this winery is renowned for cultivating the Albanian indigenous grape variety Kallmet in the vineyards of Bukmirë, which offers a bouquet of pleasant and sweet aromas, embodying the essence of Albanian wine.

Kantina Arbëri is a testament to the value of tradition. What started as a modest family effort to produce a small quantity of wine for local use has transformed into one of Albania’s most famous wineries. Today, their wine is adorned with numerous international accolades. Gaining international recognition, Kantina Arbëri currently produces 120,000 bottles of wine per year, with approximately 15% of their wine exported to Germany, Switzerland, Denmark, the USA, Hong Kong, and Macau.

The expansion of the winery includes the construction of a new building for the fermentation process, a restaurant, and a guesthouse. Drawing architectural inspiration from traditional fortified towers with thick stone walls that once provided security and protection for residents of northern Albania, the new guesthouse reflects a touch of modern elements where technology is integrated into the design.

To learn more about the production process, visitors can participate in a wine tasting experience in the arched cellars.

Enjoying Arbëri’s wines means following in the footsteps of numerous distinguished figures, including politicians, diplomats, and even Pope Francis, who made a visit to Albania in 2014 and received a bottle of Kantina Arbëri ‘s wine as a gift.

For more information, visit:

Kantina Arbëri

Taverna Xhufka

Zbuloni fshatin idilik të qarkut të Korçës me një vizitë në Taverna Xhufka, ku mund të zhyteni në ajrin e pastër rrëzë maleve të Moravës, të vendosur brenda Parkut Kombëtar të Drenovës. Kjo strehë e qetë është një sekret i mbajtur mirë, veçanërisht gjatë verës përvëluese. I vendosur në një lartësi mbi 1000 metra, Taverna Xhufka ofron një klimë të freskët, duke ofruar sfondin e përsosur për të shijuar një vakt të këndshëm nën hijen e një peme me të dashurit tuaj.

Me të mbërritur në fund të rrugës së shtruar me gurë, do të vini re mungesën e portave të mëdha hyrëse ose tabelave të imponuara që shënojnë kufijtë e pronave. Ndërsa dilni nga automjeti juaj në zonën e parkimit, do të përshkoni shtegun e shtruar me gurë, duke ju çuar nëpër livadh në një nga tavolinat prej druri.

Teksa do te ndiheni si në një piknik në natyrë, në vend që të sillni ushqimet tuaja, restoranti i Taverna Xhufka të thërret me një sërë pjatash tradicionale , duke festuar trashëgiminë e kuzhinës së rajonit.

Për më tepër përveç shijes tradicionale së zonës, familja prodhon konservat dhe mjaltin e saj, të kultivuar nga koshere bletësh të vendosura në mënyrë diskrete pranë banesës së tyre.

Në këtë cep magjepsës të qarkut të Korçës, Taverna Xhufka ofron një eksperiencë të paharrueshme ku natyra, tradita dhe kulinaria shkrihen në harmoni me njëra tjetrën, duke e bërë çdo vizitë një udhëtim të paharrueshëm.

 

Taverna Xhufka

Discover the idyllic village in the Korçë district with a visit to Taverna Xhufka, where you can immerse yourself in the fresh air at the foothills of the Morava Mountains, located within the Drenova National Park. This tranquil haven is a well-kept secret, especially during the sweltering summer months. Situated at an altitude of over 1000 meters, Taverna Xhufka offers a cool climate, providing the perfect backdrop to enjoy a delightful meal under the shade of a tree with your loved ones.

Upon reaching the end of the stone-paved road, you’ll notice the absence of large entrance gates or imposing signs marking property boundaries. As you exit your vehicle in the parking area, you’ll follow the stone path, leading you through a meadow to one of the wooden tables.

While you’ll feel like you’re on a picnic in nature, instead of bringing your own food, the restaurant at Taverna Xhufka beckons with an array of traditional dishes, celebrating the culinary heritage of the region.

In addition to the traditional flavors of the area, the family produces its own preserves and honey, cultivated from discreetly placed beehives near their residence.

In this enchanting corner of the Korçë district, Taverna Xhufka offers an unforgettable experience where nature, tradition, and cuisine blend harmoniously, making every visit a memorable journey.

Kështjella

Në fshatin Poshnjë të Beratit, para 25 vitesh nisi rrugëtimin e saj një fermë bujqësore me synimin se një ditë prodhimet e saj do të ofroheshin direkt nga ferma në tavolinë. Pas pak kohësh, u hap restoranti dhe hoteli duke shënuar kështu themelimin e kompleksit agroturistik “Gramozi”

Sot, në kompleksin “Gramozi” mund të gjesh një sërë aktivitetesh të kuruara me kujdes duke filluar që nga ngrënia dhe akomodimi,për të vazhduar me notin në pishinë, guidat turistike nëper serën bujqësore,nëpër fermë si edhe në kantinën e verës dhe të rakisë.

Në Agroturizmin “Gramozi” me cilësinë nuk behet kompromis ku do të keni mundësine të shijoni menunë tradicionale të mbushur plot shije të restorantit, veren dhe rakinë unike të kantinës së shtëpise.

Kushdo duhet të ndihet mëse i mirëpritur të vizitojë këtë destinacion mikpritës dhe mjediset e tij mbresëlënëse.

Kështjella

In the village of Poshnjë, near Berat, an agricultural farm began its journey 25 years ago with the goal of eventually offering its products directly from farm to table. Shortly after, the opening of a restaurant and hotel marked the establishment of the “Gramozi” agrotourism complex.

Today, the “Gramozi” complex offers a carefully curated range of activities, starting from dining and accommodation, to swimming in the pool, guided tours through the agricultural greenhouse and farm, as well as visits to the wine and rakia (traditional Balkan brandy) cellar.

At “Gramozi” Agrotourism, there is no compromise on quality. Guests have the opportunity to enjoy the traditional, flavor-rich menu of the restaurant and the unique wine and rakia from the house cellar.

Anyone is more than welcome to visit this hospitable destination and its impressive surroundings.

Shpërndaje
Shperndaje:
WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda