“Sustainable Tourism in Albania, – vision and challenges”

Konferencë në Londër

Data e konferencës: 4 Nëntor 2019,

Ora :15:00 – 16:40
Vendi: WTM 2019 – Galeria e Veriut – Salla 8;

Titulli i konferencës: “Turizëm i Qëndrueshëm në Shqipëri”, – vizion dhe sfida ”

Qëllimi: “Promovimi i Shqipërisë si një destinacion turizmi që po parashikon rrugën e një zhvillimi të qëndrueshëm”.

Shpërndaje në: