Nis hartimi i Strategjisë Kombëtare të Turizmit

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka nisur procesin e hartimit të Strategjisë Kombëtare të Turizmit, që synon të orientojë politikat e zhvillimit të turizmit nga viti 2024 deri në vitin 2030. Aspekt vendimtar i këtij procesi të hapur dhe transparent, është shqyrtimi i pikëpamjeve, bindjeve dhe pritshmërive të sektorit publik, atij privat dhe shoqërisë në lidhje me rritjen e vazhdueshme të turizmit, ndikimin në ekonomi dhe mirëqenien e përgjithshme.

Për këtë arsye, MTM fton të gjithë qytetarët të japin kontributin e tyre duke u bërë pjesë e sondazheve përkatëse, sipas grupeve të mëposhtme. 

Për të plotësuar pyetësorin, nevojiten vetëm 15 minuta dhe përgjigjet janë tërësisht konfidenciale.

Pyetësori për sektorin publik: https://www.1ka.si/a/7984ce28 

Pyetësori për sektorin privat: https://www.1ka.si/a/211eda49 

Pyetësori për publikun e gjerë: https://www.1ka.si/a/f9eb7b53 

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit vlerëson kontributin dhe kohën tuaj në këtë proces!

Link: https://turizmi.gov.al/ftese-per-pjesemarrje-ne…/

Shpërndaje në: