FTESË PËR NEGOCIATA

Drejtuar: AGJENCIVE TË SPECIALIZUARA/ORGANEVE TË MEDIAS VIZIVE Agjencia Kombëtare e Turizmit ka parashikuar të realizojë një spot publicitar me qëllim promovimin e Shqipërisë Turistike në periudhën Post Covid-19. Mbështetur në