Day: shkurt 15, 2023

Njoftim për vend të lirë pune Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve të Brendshme në Agjencinë Kombëtare të Turizmit

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE Emri :                          Agjencia Kombëtare e Turizmit Adresa:                        Bulevardi Gjergj Fishta, Pallatet Shallvare, A/12, Tiranë E-mail:                        info@akt.gov.al Faqja e Interneti:         www.akt.gov.al Agjencia

WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda