test

Tropoja, perla natyrore e Veriut

Tropoja, the Natural Gem of the North

Tropoja mbetet thesari turistik i alpeve shqiptare sëbashku me bukuritë e Luginës së kristaltë të Valbonës.

Tropoja ndodhet në verilindje të Shqipërisë dhe kufizohet në veri me Malin e Zi, në jug me Rrethin e Hasit, në perëndim me Qarkun e Shkodrës dhe në lindje me Kosovën.

Tropoja është një zonë tipike malore, ku hapësirën më të madhe të sipërfaqes së rrethit e zënë malet e larta e të thepisura. Lartësia mesatare e rrethit të Tropojës është ndër më të lartat në Shqipëri, – 1105 m mbi nivelin e detit.

Klima në Tropojë është malore në zonën e Alpeve dhe mesdhetare kontinentale në pjesën tjetër, e karakterizuar me dimër të gjatë e të ashpër dhe verë të shkurtër e të freskët.

Rrethi i Tropojës është i pasur me ujëra natyrorë dhe laget nga lumenj të shumtë, me ujëra të kthjellëta e liqene akullnajore, të cilët krijojnë lugina magjepsëse me vlera turistike dhe shkencore. Ndër të gjithë pikas Lumi i Gashit, lugina e të cilit është shpallur Park Kombëtar i kategorisë së parë dhe Lumi i Valbonës, lugina e të cilit është shpallur Park Natyror Kombëtar.

Nuk të bie shpesh rasti të shohësh një zonë aq të bukur sa Tropoja dhe mrekullitë e saj natyrore; një truall i pasur me burime të pashtershme mbi e nëntokësore, me rreth 200 lloje bimësh mjekësore e aromatike e deri tek mineralet si kromi i Rragamit e Kamit, boksitet e Valbonës e Majës së Hekurave dhe kuarcin e Kërrnajës.

Në Tropojë ndodhet masivi më i madh i gështenjave, jo vetëm në Shqipëri po edhe në Ballkan, I favorizuar nga lartësia e konsiderueshme mbi nivelin e detit dhe variacioni i terrenit malor dhe kullotave alpine.

Turizmi është sektori më premtuese për të ardhmen, sidomos ai malor i cili është i zhvilluar kryesisht në Luginën e Valbonës, por edhe në shumë atraksione të tjera të pashfrytëzuara.

Njihuni dhe shijoni virtytet e bujarisë, mikpritjes, bukurisë natyrore dhe gastronomisë autentike të Tropojës.

Për më shumë vizitoni:

Bashkia Tropojë

 

Tropoja remains the touristic treasure of the Albanian Alps, along with the crystalline beauty of Valbona Valley.

Located in northeastern Albania, Tropoja borders Montenegro to the north, the Has District to the south, the Shkodër Region to the west, and Kosovo to the east.

Tropoja is a typical mountainous area, with the majority of its territory covered by steep and high mountains. The average altitude in the Tropoja District is among the highest in Albania – 1105 meters above sea level.

The climate in Tropoja is alpine in the Alps area and continental Mediterranean in the rest, characterized by long, harsh winters and short, cool summers.

The Tropoja District is rich in natural waters and is bathed by numerous rivers with clear waters and glacial lakes, which create enchanting valleys with touristic and scientific values. Among these, the Gashi River, whose valley is declared a first-category National Park, and the Valbona River, whose valley is declared a National Natural Park, stand out.

It’s rare to see an area as beautiful as Tropoja and its natural wonders; a land rich with endless above and underground resources, with around 200 types of medicinal and aromatic plants, and minerals such as chromium from Rragam and Kam, bauxite from Valbona and Maja e Hekurave, and quartz from Kërrnaja.

Tropoja hosts the largest chestnut forest not only in Albania but also in the Balkans, favored by its considerable altitude above sea level and the variation of mountainous terrain and alpine pastures.

Tourism is the most promising sector for the future, especially mountain tourism, which is mainly developed in the Valbona Valley but also in many other unexploited attractions.

Get to know and enjoy the virtues of generosity, hospitality, natural beauty, and authentic gastronomy of Tropoja.

For more information, visit:

TROPOJA MUNICIPALITY

Shpërndaje
Shperndaje:
WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda