test

Skrapari, destinacioni i kanioneve madhështorë mbi lumin Osum

Skrapar, the Destination of Majestic Canyons over the Osum River

Skrapari, krahina e bukurive përrallore ndër më të veçantat në Europë, ndodhet në pjesën verilindore të Krahinës Malore Jugore të Shqipërisë. Qyteti i Skraparit historikisht ka qenë i banuar që nga viti 600 p.e.s, dhe këtë e dëshmojnë edhe gjetjet arkeologjike në banesa të tipit shpelle.

Skrapari është rrethi i kanioneve madhështore, pasi atje gjenden dy kanione të mëdha, monumente natyrore, midis tyre kanioni i Osumit, më i madhi në të gjithë Shqipërinë. Ai gjendet në zonën  Çorovodë – Hambull të luginës së Osumit, është rreth 13 km i gjatë, nga 4 deri në 35 m i gjerë, i thellë deri në 70-80 m, me shpate vertikale, përfund të cilëve rrjedh “lozonjar” Osumi.

Potencialet e jashtëzakonshme turistike që zona e Skraparit ofron, janë kanionet e Osumit, mali i Tomorrit, shpella e Pirogoshit, të cilat mbeten atraksionet më të frekuentuara nga vizitorët vendas e të huaj.

Skrapari dhe Kanionet e Osumit identifikohen me emrin e njëri-tjetrit, falë sportit të rafting, i cili prej më shumë se dhjetë vitesh është kthyer në një magnet që po tërheq turistë të shumtë në këtë krahinë.

Kanionet vertikale me forma të ndryshme, e me thellësi deri në 150 metra në zonën e Çorovodës dhe tetë ujëvarat, që e bëjnë të duket si “Kolorado shqiptare”, janë vendi ku turistë të huaj dhe vendas praktikojnë sportin e rafting. Sporti i Rafting-ut është i preferuar nga grupmosha të ndryshme.

Një tjetër atraksion turistik për këtë zonë mbetet dhe Parku Kombëtar, i cili gjendet në afërsi të Malit të Tomorrit, i pasur me bimësi e faunë të larmishme.

Skrapari është shndërruar në destinacion të preferuar edhe për mbi 10 lloje aktivitetesh përqark tij, si eksplorim kanionesh në këmbë dhe me not; zbritje me litarë në ujëvara, hiking në kalanë e Skraparit, eksplorim i shpellës së Pirrogoshit, hiking në 13 tunelet e Pirogoshit së bashku me vizitën në urën interesante të Kasabashit, hiking dhe karvan me mushka në malin e shenjtë të Tomorrit, etj.

Edhe fshatrat e Skraparit, si Therepeli, Prishta, Bogova, Blezëncka, Spathara, Kulmaku, janë disa atraksione të bukura të traditës së zonës.

Zbulimi i traditave të këtij qyteti është gjithashtu edhe një udhëtim përmes shijeve dhe aromave tipike të kësaj zone, ku prodhimet e tokës së bashku me mishin, kryesisht ai i qengjit, formojnë bazën e kuzhinës tradicionale. Pjata tipike është mishi i pjekur, si në një pjesë të mirë të Shqipërisë, por në këtë zonë është tradita e mishit të qengjit të pjekur në furrë dhe hell.

Specialitete të tjera janë përsheshi me pulë, tavë me perime, lakrori etj, ëmbëlsirat, si bakllavaja e pandispanja, apo edhe pekmezi dhe trahanaja. Dhe në fund nuk mund mos përmendim pijen tradicionale të kësaj zone, rakinë e Skraparit, pjesë e traditës e trashëguar ndër breza, për shkak të mjeshtërisë shekullore të nxjerrjes dhe përpunimit të saj gjatë stinës së vjeshtës e njohur në qytetin e Skraparit edhe si stina e rakisë. 

Për më shumë informacione vizitoni:

Bashkia Skrapar

 

Skrapar, a region of fairytale beauty among the most unique in Europe, is located in the northeastern part of the Southern Mountainous Region of Albania. The city of Skrapar has been inhabited since 600 BCE, as evidenced by archaeological findings in cave dwellings.

Skrapar is the district of majestic canyons, home to two large natural monuments, including the Osum Canyon, the largest in Albania. Located in the Çorovodë – Hambull area of the Osum valley, the canyon is about 13 km long, 4 to 35 meters wide, and up to 70-80 meters deep, with vertical cliffs and the Osum River flowing through.

The exceptional tourist potential that the Skrapar area offers includes the Osum canyons, Mount Tomor, the Pirogoshi Cave, which remain the most visited attractions by both local and foreign visitors.

Skrapar and the Osum Canyons are synonymous, thanks to the sport of rafting, which for over a decade has become a magnet attracting numerous tourists to this region.

The vertical canyons with various shapes, up to 150 meters deep in the Çorovodë area, and eight waterfalls, giving it a “Albanian Colorado” appearance, are where both foreign and local tourists practice rafting. Rafting is a favorite sport for various age groups.

Another tourist attraction in the area is the National Park, located near Mount Tomor, rich in diverse flora and fauna.

Skrapar has become a favored destination for over 10 types of activities, such as exploring canyons on foot and swimming; rappelling down waterfalls, hiking in the Skrapar castle, exploring the Pirogoshi cave, hiking through the 13 tunnels of Pirogoshi along with a visit to the interesting Kasabashi bridge, hiking and caravan with donkeys on the sacred Mount Tomor, etc.

The villages of Skrapar, such as Therepeli, Prishta, Bogova, Blezëncka, Spathara, Kulmaku, are also beautiful attractions showcasing the area’s tradition.

Discovering the traditions of this city is also a journey through the typical flavors and aromas of the area, where local produce combined with meat, mainly lamb, forms the basis of traditional cuisine. A typical dish is roasted meat, a common tradition in much of Albania, but in this area, it’s the tradition of oven-roasted lamb and lamb liver.

Other specialties include chicken përshesh, vegetable tava, lakror, desserts like baklava and pandispanja, as well as pekmez and trahana. And finally, the traditional drink of the area, Skrapar raki, is part of the inherited tradition across generations, due to the centuries-old mastery of its extraction and processing during the autumn season, known in Skrapar city as the raki season.

For more information, visit:

MUNICIPALITY OF SKRAPAR

 

Shpërndaje
Shperndaje: