test

Shkodra, kryeqendra e Veriut dhe porta drejt Alpeve të Shqipërisë

Shkodra, the Capital of Northern Albania and the Gateway to the Albanian Alps

Qyteti i Shkodrës është një prej qyteteve më të vjetra të Shqipërisë, me një histori banimi mijëra vjeçare. Për vetë pozicionin e saj gjeostrategjik si aks kryesor që lidh Shqipërinë me Malin e Zi, dhe vende të tjera të rajonit, qyteti i Shkodrës është kryeqendra e Shqipërisë së Veriut.

Shkodra ndodhet rreth 90 km larg Tiranës, kryeqytetit të Shqipërisë. Ajo shtrihet në veriperëndim të vendit mes një relievi fushor, kodrinor dhe malor, pranë detit Adriatik dhe liqenit të Shkodrës, të cilët përcaktojnë dhe klimën e saj mesdhetare. 

Shkodra është qyteti i traditave të bukura qytetare ku kulturat e ndryshme bashkëjetojnë ndër shekuj në harmoni. Destinacioni kryesor turistik i qytetit është Kalaja e Rozafës, një monument mijëravjeçar i ngritur mbi një kodër shkëmbore në hyrje të qytetit të Shkodrës, e rrethuar nga lumenjtë Buna e Drin.

Si një destinacion i rëndësishëm i trashëgimisë kulturore, aty mund të vizitoni Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi, i famshëm për koleksionin e tij të rrallë të fotografive mbi historinë shqiptare, xhaminë e Plumbit, kishat e vjetra, të bëni një shëtitje në shëtitoren “Kolë Idromeno”, e cila është qendra e vjetër e Shkodrës, dhe të sjell ndërmend ndërtesat mesdhetare veneciane; mund të zbuloni edhe atraksionin e veçantë si kulla e Inglizit.

Liqeni i Shkodrës është një nga destinacionet më të bukura të Shkodrës, ku gjatë shëtitjeve mund të shijohen edhe gatimet tradicionale të zonës.

Fshatrat e bukur Shirokë dhe Zogaj janë dy nga pikat turistike më afër qytetit.

Në Shkodër do të gjeni peizazhe me bukuri të pazakontë në zonat përreth qytetit, si Parku Kombëtar i Alpeve, Parku i Thethit, lumin Shalë e Kir, Razmën rreth 42 km larg qytetit, Bogën afro 48 km dhe  plazhin e Velipojës 32 km larg qytetit.

Ura e Mesit, e cila ndodhet 8 km larg qytetit të Shkodrës, është simbol i qytetërimit të lashtë dhe monument kulture i kategorisë së pare. Shkodra është e bekuar me shumë monumente natyrore si: Ujëvara e Thethit, Liqeni i Jezercës, plot 13 maja të Alpeve të Shqipërisë, të cilat ju presin t’i vizitoni. 

Për më shumë vizitoni:

Bashkia Shkodër

The city of Shkodra, one of the oldest in Albania, has a history spanning thousands of years of habitation. Its geostrategic position as the main axis connecting Albania with Montenegro and other regional countries makes Shkodra the capital of Northern Albania.

Located about 90 km from Tirana, the capital of Albania, Shkodra lies in the northwest of the country amidst a varied landscape of plains, hills, and mountains, near the Adriatic Sea and Lake Shkodra, which define its Mediterranean climate.

Shkodra is a city of beautiful urban traditions where various cultures have coexisted harmoniously for centuries. The city’s main tourist attraction is the Rozafa Castle, a millennia-old monument set atop a rocky hill at the entrance to the city, surrounded by the rivers Buna and Drin.

As an important cultural heritage destination, visitors can explore the Marubi National Museum of Photography, renowned for its rare collection of photographs depicting Albanian history, the Lead Mosque, ancient churches, stroll along the “Kolë Idromeno” promenade, which is the old center of Shkodra, reminiscent of Mediterranean Venetian buildings, and discover unique attractions like the English Tower.

Lake Shkodra is one of the most beautiful destinations in Shkodra, where traditional local dishes can be enjoyed during walks.

The picturesque villages of Shiroka and Zogaj are two of the closest tourist spots to the city.

In Shkodra, you will find extraordinarily beautiful landscapes in the surrounding areas, such as the National Park of the Albanian Alps, Theth National Park, Shala and Kir rivers, Razma about 42 km from the city, Boga approximately 48 km away, and Velipoja Beach, 32 km from the city.

Mesi Bridge, located 8 km from the city of Shkodra, is a symbol of ancient civilization and a first-category cultural monument. Shkodra is blessed with numerous natural monuments such as Theth Waterfall, Lake Jezercë, and 13 peaks of the Albanian Alps, all waiting to be explored.

For more information, visit:

MUNICIPALITY OF SHKODRA

Shpërndaje
Shperndaje:
WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda