test

Saranda kryeqyteti i rivierës Joniane, rinisë dhe diellit

Saranda, the Capital of the Ionian Riviera, Youth, and Sun

Saranda është një qytet bregdetar i vendosur në bregun e detit Jon në juglindje të Shqipërisë. Me një histori të pasur dhe peizazhe të mahnitshme, Saranda është një destinacion i ëndrrave për ata që kërkojnë një pushim plot jetë.

Me më shumë se 2000 vjet histori, i pasur në vlera të rralla të trashëgimisë kulturore dhe arkeologjike në fillimet e tij, qyteti ka shërbyer si një portë për qytetin antik të Finiqit dhe si rrjedhojë edhe si portë hyrjeje për në rajon.

Kjo trashëgimi e pasur arkeologjike e gërshetuar me bukuritë e natyrës, si dhe portin e saj natyral, përbën bazën më të rëndësishme për të promovuar zhvillimin e imazhit aktual të Sarandës, si një destinacion i turizmit.

Saranda ka numrin më të lartë të ditëve me diell edhe në Evropë, mbi 270 ditë. Zona u ofron vizitorëve vendas dhe të huaj pamje spektakolare të ujërave blu. Delfinët janë miq të qytetit, duke u afruar brigjeve të Sarandës ku po ashtu një breshkë e llojit Careta-Careta është parë së fundmi në Butrint.

Për natën, qyteti ofron një atmosferë të gjallë me bare, klube, dhe evenimente kulturore që do t’ju bëjnë të kënaqeni deri në orët e para të mëngjesit.

Ky qytet është një thesar i vërtetë në bregun e detit Jon dhe është gati t’ju befasojë me bukurinë dhe sharmin e tij. Saranda është një destinacion mesdhetar me vende unike, peizazhe piktoreske dhe plazhe ëndërrimtare.

E vetmja gjë që duhet të bëni është të paketoni valixhet dhe bëheni gati të jetoni dhe dashuroni Sarandën!

Disa nga sugjerimet tona:

Plazhi i Ksamilit – I cilësuar si “perla e Jonit”, bregdeti i Ksamilit ofron një sërë mundësish, si plazhe me rërë të bardhë, gjire të fshehur dhe katër ishuj të vegjël e të gjelbëruar. Ky gji, i rrethuar me ujëra të bruztë, mund të arrihet me not ose me varkë.

Butrinti – I përshkruar si një “mikrokozmos i historisë së Mesdheut”, Butrinti është siti i parë arkeologjik shqiptar i përfshirë në listën e trashëgimisë së UNESCO-s në vitin 1992. Ky qytet antik, i cili u themelua rreth fillimit të shekullit të 7-të para Krishtit, ka tërhequr vëmendjen e historianëve dhe udhëtarëve për mijëra vjet.

Syri i Kaltër – Ndër thesaret e shumta të zonës, Syri i Kaltër konsiderohet një fenomen natyror i kategorisë së parë. Nën rrezet e diellit, uji i ftohtë që buron nga një thellësi rreth 50 metra merr ngjyrën blu në formën e një syri. Qendra e burimit në ngjyrë blu të thellë dallohet qartë nga pjesa tjetër, e cila është në ngjyrë të gjelbër.

Plazhi i Pulëbardhës – Në një gji të vogël, të gjendur rreth 10 kilometra nga Saranda ndodhet Plazhi i Pulëbardhës. Ujërat e kthjellët që përplasen mbi guralecët e bardhë të këtij bregu shkëmbor e bëjnë këtë plazh një vend të përsosur për të shijuar diellin dhe klimën mesdhetare të vendit.

Plazhi i Pllakave – pjesë e kujtesës historike te Sarandës, më statusin “i mbrojtur nga shteti” . Plazhi i Pllakave gjendet përtej portit turistik të Sarandës, në lagjen Kodër. Me formacione shkëmbore të latuara nga valët e detit ofron mundësinë për të bërë plazh rehatshëm, në kushte natyrale.Bardhësia e pllakave dhe kombinimi i harmonishëm i blusë së qiellit dhe detit Jon, e bëjnë ndër plazhet e preferuar nga vendasit por dhe turistët e huaj.

Manastiri i 40 Shenjtorëve – Qyteti i Sarandës ka një histori të lashtë. Panorama mahnitëse e këtij qyteti antik dhe rrethinave të tij mund të shijohet nga kodrat pranë qytetit. Një nga këto vende magjike është dhe manastiri nga i cili mendohet se ka marrë emrin qyteti i Sarandës.

Kalaja e Lekurësit – Një thesar i trashëgimisë kulturore lokale e jo vetëm që gjendet në majë të një kodre mes rrënojave të fshatit me të njëjtin emër. Kalaja ka një pozicion të veçantë strategjik nga ku mund të shikoni gjithë qytetin e Sarandës dhe rrugën që shkon në Butrintit, gjithashtu mund të shijoni dhe një panoramë të ishujve të Ksamilit

Për më shumë informacion vizitoni: 

Bashkia Sarande

Saranda, a coastal city situated on the Ionian Sea in southeastern Albania, is a dream destination for those seeking a vibrant getaway filled with stunning natural beauty, rich history, and warm hospitality.

With over 2000 years of history, enriched with rare cultural and archaeological values from its beginnings, the city has served as a gateway to the ancient city of Finiq and consequently as an entryway to the region.

This rich archaeological heritage, intertwined with natural beauties and its natural harbor, forms the most important basis for promoting the current image of Saranda as a tourism destination.

Saranda boasts the highest number of sunny days in Europe, over 270 days. The area offers local and foreign visitors spectacular views of blue waters. Dolphins are friends of the city, approaching the shores of Saranda, where a Caretta-Caretta turtle was recently seen in Butrint.

At night, the city offers a lively atmosphere with bars, clubs, and cultural events that keep you entertained until the early hours.

This true gem on the Ionian coast is ready to amaze you with its beauty and charm. Saranda is a Mediterranean destination with unique places, picturesque landscapes, and dreamy beaches.

All you need to do is pack your bags and get ready to live and fall in love with Saranda!

Some of our suggestions:

Ksamil Beach – Known as the “Pearl of the Ionian,” Ksamil’s coastline offers a range of options, such as white sandy beaches, hidden coves, and four small, green islands. This bay, surrounded by pristine waters, can be reached by swimming or boating.

Butrint – Described as a “Mediterranean microcosm of history,” Butrint was the first Albanian archaeological site included in UNESCO’s World Heritage List in 1992. This ancient city, founded around the beginning of the 7th century BC, has attracted the attention of historians and travelers for thousands of years.

The Blue Eye – Among the region’s many treasures, the Blue Eye is considered a first-class natural phenomenon. Under the sunlight, the cold water springing from a depth of about 50 meters takes on a deep blue color in the shape of an eye. The spring’s center in deep blue contrasts sharply with the rest, which is green.

Pulëbardha Beach – In a small bay about 10 kilometers from Saranda lies Pulëbardha Beach. The clear waters crashing against the white pebbles of this rocky coast make this beach a perfect place to enjoy the sun and the Mediterranean climate of the country.

The Pllaka Beach – Part of Saranda’s historical memory, protected by the state. Pllaka Beach is located beyond the touristic port of Saranda, in the Kodër neighborhood. With wave-polished rock formations, it offers a comfortable beach experience in natural conditions. The white stones and harmonious combination of the blue sky and Ionian Sea make it a favorite beach among locals and foreign tourists.

The Monastery of 40 Saints – The city of Saranda has an ancient history. The breathtaking panorama of this ancient city and its surroundings can be enjoyed from the hills near the city. One of these magical places is the monastery, from which the city of Saranda is thought to have taken its name.

Lekursi Castle – A treasure of local cultural heritage and more, located atop a hill among the ruins of the village of the same name. The castle has a unique strategic position from where you can view the entire city of Saranda and the road leading to Butrint. You can also enjoy a panorama of the Ksamil Islands.

For more information, visit:

MUNICIPALITY OF SARANDA

Shpërndaje
Shperndaje:
WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda