test

Puka – qyteti alpin përgjatë liqeneve

Puka – The Alpine City Along the Lakes

Qyteti i Pukës shtrihet në qendër të Shqipërisë Veriore, përgjatë lumit Drin, që nga Ura e Vezirit e Fusha e Dukagjinit në lindje deri në afërsi të grykëderdhjes së Gomsiqes në perëndim. Në jug kufizohet me Mirditën përmes kreshtave malore të majës së Runës, majës së Roshit dhe Bjeshkët e Tërbunit.

Ndërthurja e maleve me lugina, lëndina e livadhe të gjelbëruara plot me përrenj e kroje me ujë të kristaltë, krijon një mjedis me ajër të pastër dhe shumë të përshtatshëm për ekoturizmin, turizmin e natyrës dhe aventurës, alpinizëm, shëtitje, ski, gjueti sportive, apo aktivitete çlodhëse.

Puka është një nga destinacionet e reja turistike të Shqipërisë; shpellat e veçanta jo larg saj, majat e maleve, shtigjet, hanet dhe ushqimi i mirë, uji dhe ajri i pastër janë arsye, që të drejtojnë me kënaqësi drejt verilindjes së vendit, ku mund të shihni edhe pamjet mbresëlënëse të liqeneve përrallorë si ai i Fierzës, Komanit, etj.

Destinacionet më të vizituara të Pukës janë masivi i pishave, majat e Krrabit, Tërbunit dhe Munellës, pista natyrore e skive që ngrihet në jug të qytetit duke e kthyer atë në një atraksion dimëror, të ngjashëm me ato në Ballkan.

Liqeni artificial i Pukës, një nga destinacionet e këndshme të qytetit, ofron një peizazh krejtësisht alpin, bashkë me Liqenin e Fierzës i ngritur pranë fshatit me të njëjtin emër në kaskadën e lumit Drin, atë të Vaut të Dejës dhe Komanit.

Puka është vendlindja e poetit të poemës Mjerimi, Migjeni, shtatorja e të cilit ngrihet në qendër të qytetit.

Një itinerar i bukur në Pukë është udhëtimi zbulues nga Puka drejt komunës Qelëz në Liqenin e Komanit dhe që përmbyllet me panoramën unike dhe të pazakontë të Shpellës së Murgjve apo e njohur ndryshe si Shpella e Kaurrit, që ndodhet afër fshatit Lëvrushk, në malin e Kollatës. Ky rrugëtim përrallor “Shtojzavallesh” përmes liqenit të Komanit është i përkryer për të apasionuarit e turizmit të aventurë.

Një tjetër atraksion i bukur është Shkëmbi i Zanave (Mrizi i Zanave), i cili ndodhet në drejtim të kundërt me fshatin Qerret të Pukës, ku si ndalesë e parë është një krua uji, i cili përfundon tek Shkëmbi i Zanave, 680 m mbi nivelin e detit.

Për më shumë informacion vizitoni:

Bashkia Pukë

 

The city of Puka is located in the heart of Northern Albania, stretching along the Drin River, from Vezir Bridge in the eastern Dukagjin Plain to near the mouth of the Gomsiqe River in the west. It is bordered to the south by Mirdita through the mountain ridges of Runa Peak, Roshi Peak, and the Tërthore Mountains.

The intertwining of mountains with valleys, grasslands, and meadows full of streams and clear water springs creates an environment with clean air, ideal for ecotourism, nature and adventure tourism, mountaineering, hiking, skiing, sport hunting, or relaxing activities.

Puka is one of Albania’s new tourist destinations; its unique caves, mountain peaks, trails, inns, good food, water, and clean air are reasons to head joyfully towards the northeast of the country, where you can also witness the breathtaking views of fairy-tale lakes like those of Fierza, Koman, etc.

Puka’s most visited destinations include the pine massif, the peaks of Krraba, Tërthor, and Munella, the natural ski slope to the south of the city, turning it into a winter attraction similar to those in the Balkans.

The artificial lake of Puka, a pleasant destination in the city, offers a completely alpine landscape, along with Lake Fierza, created near the village of the same name on the Drin River cascade, as well as those of Vau i Dejës and Koman.

Puka is the birthplace of the poet of the poem “Mjerimi,” Migjeni, whose statue stands in the city center.

A beautiful itinerary in Puka is the exploratory journey from Puka to the Qelëz commune on Lake Koman, culminating in the unique and extraordinary panorama of the Monks’ Cave or otherwise known as the Cave of Kaurri, near the village of Lëvrushk, on Mount Kollata. This fairy-tale journey “Shtojzavallesh” through Lake Koman is perfect for adventure tourism enthusiasts.

Another beautiful attraction is the Rock of Fairies (Mrizi i Zanave), located in the opposite direction from the village of Qerret in Puka, where the first stop is a water spring that ends at the Rock of Fairies, 680 meters above sea level.

For more information, visit:

MUNICIPALITY OF PUKA

 

Shpërndaje
Shperndaje:
WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda