test

VENDIM Nr 22, datë 12.1.2018 PËR MIRATIMIN E KRITEREVE PËR CERTIFIKIMIN E VEPRIMTARISË SË AGROTURIZMIT

VENDIM Nr 692, datë 5.10.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “KRITERET PËR PAJISJEN ME CERTIFIKATË PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË UDHËRRËFYESIT TURISTIK, DETYRAT, PËRGJEGJËSITË DHE KODIN E ETIKËS SË TYRE”

VENDIM Nr 709, datë 12.10.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT DHE KRITERET PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË AGJENCISË SË UDHËTIMIT”

VENDIM Nr 710, datë 12.10.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT DHE KRITERET PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË OPERATORIT TURISTIK”

LISTA E AGJENCIVE TURISTIKE

LISTA E OPERATOREVE TURISTIK

LISTA E UDHERREFYESVE TURISTIKE KATEGORIA KOMBETAR

LISTA E UDHERREFYESVE KATEGORIA LOKALE

LISTA ME SUBJEKTET E ÇERTIFIKUARA TË AGROTURIZMIT

LISTA E SUBJEKTETE ME CERTIFIKATEN PARAPAKE TE AGROTURIZMIT

LISTA E UDHERREFYESVE KATEGORIA SPECIALITETI I VECANTE

LISTA E STRUKTURAVE AKOMODUESE TE KATEGORIZUAR

LISTA E SUBJEKTEVE TE CERTIFIKUARA SI OPERATOR I TURIZMIT DETAR

Shpërndaje
Shperndaje:
WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda