test

Kukësi, qyteti i Shtegut të Ngjyrave rrëzë malit të Gjallicës

Kukës, the City of the Colorful Trail at the Foot of Mount Gjallica

I vendosur rrëzë malit të Gjallicës (2487 m) në verilindje të Shqipërisë dhe në bregun e Liqenit të Fierzës, qyteti i Kukësit është një ndër qytetet më të reja në Shqipëri.

Ai është pjesë e krahinës malore të Lumës. Kukësi është krijuar mbi një vendbanim të hershëm historik, që dëshmohet nga varret ilire të zbuluara në fshatin Kënetë,

Qyteti i Kukësit kufizohet në verilindje dhe lindje me qytetin e Prizrenit në Kosovë përmes pikës kufitare të Morinës, dhe me Hasin në veri, qytetin e Pukës në perëndim dhe Peshkopinë në Jug.

Për shkak të vendndodhjes së tij, aty ku bashkohen dy lumenjtë Drini i Bardhë dhe Drini i Zi, Kukësi ofron një peizazh tejet piktoresk malor, që i përngjan për nga forma e tij një gadishulli.

Prej vitesh Kukësi është kthyer në një destinacion tërheqës malor shumë të vizituar nga turistë të huaj dhe vendas, të apasionuar pas natyrës, shtigjeve malore, luginave, pyjeve, burimeve, livadheve e bjeshkëve.

Shtegu i Ngjyrave është një nga atraksionet më të bukura të qytetit të Kukësit, i cili ofron një shumëlloshmëri lulesh mali, të cilat zbukurojnë livadhet alpine të zonës. Ky shteg nis nga mali Çaja deri në luginën e Korabit, pranë kufirit, që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën. Gjatë zbulimit të këtij shtegu piktoresk, i cili mund të përshkohet për disa orë në këmbë do të mund të shihni monumentet natyrore “Gryka e Vanave” mes Malit Koritnik dhe Malit Gjallica; Ujëvarën e Belës si dhe liqenin e Kallabakut.

Gjithashtu gjatë udhëtimit me makinë në Kukës nuk duhet të humbisni Kanionin e Shkallës së Keqe, monumenti natyror që gjendet pranë fshatit Bicaj në Kukës; panoramën e magjishme që dhuron mali Gjallica rreth 2.489 metra i lartë ku mund të kundrosh tërë qytetin e Kukësit, ku grupe alpinistësh profesionistë organizojnë ngjitje dhe ecje malore; fshatin e Shishtavecit, 33 km në juglindje të qytetit të Kukësit. Shishtaveci, si monument natyror ofron disa atraksione turistike, si bjeshkët e Shishtavecit dhe Gurin e Mëngjesit, një masiv shkëmbor dhe ranor, pjesë e monumenteve natyrore të Shqipërisë.

Liqeni artificial i Fierzës, i krijuar mbi shtratin e lumit Drin, është tjetër atraksion magjepsës i Kukësit, që shërben edhe si nyje lidhëse mes banorëve që jetojnë në krahinat malore të Kukësit, Tropojës, Hasit dhe Pukës.

 

Located at the foot of Mount Gjallica (2487m) in northeastern Albania and on the shore of Lake Fierza, the city of Kukës is one of the newest cities in Albania.

It is part of the mountainous region of Luma and was established on an ancient historical settlement, evidenced by Illyrian graves discovered in the village of Këneta.

Kukës is bordered by the city of Prizren in Kosovo to the northeast and east via the Morina border point, and by Has in the north, the city of Puka to the west, and Peshkopi to the south.

Due to its location at the confluence of the White and Black Drin rivers, Kukës offers a picturesque mountain landscape, resembling a peninsula in shape.

For years, Kukës has been a popular mountain destination for both foreign and local tourists passionate about nature, mountain trails, valleys, forests, springs, meadows, and highlands.

The Colorful Trail is one of Kukës’ most beautiful attractions, offering a variety of mountain flowers that decorate the area’s alpine meadows. This trail starts from Çaja mountain and extends to the Korab valley, near the border connecting Albania with North Macedonia and Kosovo. Exploring this picturesque trail, which can be traversed on foot in a few hours, you can see the natural monuments “Gryka e Vanave” between Koritnik Mountain and Gjallica Mountain; Bela Waterfall and Lake Kallabak.

Also, during a drive in Kukës, don’t miss the Keqe Pass Canyon, a natural monument near the village of Bicaj in Kukës; the magical panorama offered by Mount Gjallica, about 2,489 meters high, where you can see the entire city of Kukës and where professional alpinist groups organize climbing and hiking; the village of Shishtavec, 33 km southeast of Kukës. Shishtavec, as a natural monument, offers several tourist attractions, like the Shishtavec highlands and the Morning Stone, a rocky and cliff massif, part of Albania’s natural monuments.

The artificial Lake Fierza, created over the bed of the Drin River, is another enchanting attraction of Kukës, serving as a connecting hub among residents living in the mountainous regions of Kukës, Tropoja, Has, and Puka.

Shpërndaje
Shperndaje:
WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda