test

Kruja, Kryeqyteti mesjetar i Principatës së Arbrit

Kruja, the Medieval Capital of the Principality of Arber

Qyteti i Krujës ndodhet 32 km në veri të kryeqytetit të Shqipërisë, Tiranës, mes malit të Sari Salltikut dhe lumit Ishëm, shumë afër Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës.

Ky qytet historik shtrihet 608 m mbi nivelin e detit dhe ofron një panoramë të veçantë të zonës përreth. Rëndësia e qytetit të Krujës lidhet ngushtë me veprimtarinë 25-vjeçare të Heroit tonë Kombëtar, Skënderbeut, që në shekullin XV e ktheu Krujën një një bastion të qëndresës së paepur në luftën kundër osmanëve. Muzeu i Gjergj Kastrioti Skënderbeut ndodhet brenda mureve të kalasë, që datojnë në shekujt V dhe VI pas Krishtit.

Brenda mureve të kalasë ndodhen edhe Muzeu Etnografik dhe pranë hyrjes së kalasë, Pazari i vjetër tradicional i qytetit, që daton nga periudha e Skënderbeut. Turistët gjejnë në pazar produkte artizanale shqiptare si: sende të qëndisura, qilima, objekte argjendi, bakri, alabastri, filigran, veshje tradicionale.

Muzeu Historik Kombëtar “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”

Muzeu Kombëtar “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”, i njohur si Muzeu i Skënderbeut dhe Muzeu i Krujës, është një nga më të vizituarit në Shqipëri. Kompleksi muzeal është i shpërndarë në disa hapësira, të cilat vizitohen kronologjikisht sipas ngjarjeve.

Muzeu ndodhet në hyrjen kryesore të kalasë së Krujës. Në këtë muze janë të ekspozuara objekte, dokumente dhe bibliografi origjinale, riprodhime autentike, të cilat dëshmojnë për historinë e popullit shqiptar në shek. XV e më gjerë.

Muzeu Etnografik i Krujës Muzeu Etnografik i Krujës ndodhet brenda kalasë së Krujës. Ky muze është ngritur në shtëpinë e familjes Toptani e ndërtuar në vitin 1764. Banesa është monument kulture e kategorisë së I-rë dhe në mjediset e saj përmes objekteve të ekspozuara jepet një pamje e plotë e zejeve të ushtruara në Krujë dhe në të gjithë Shqipërinë, si edhe i mënyrës së jetesës 300 vite më parë.

Teqeja e Sari Salltikut është një nga atraksionet e qytetit të Krujës. Ajo është ndërtuar për nder të Sari Salltikut, i cili ishte një klerik i besimit bektashi. Në dokumentet historike shkruhet se Sari Salltëku la gjurmën e tij në Krujë në mesin e viteve 1300. Gjurma e të shenjtit ndodhet në teqen në hyrje të Krujës. Në vitin 1967, regjimi komunist e prishi edhe këtë teqe ashtu si objektet e kultit në të gjithë Shqipërinë. Teqeja e Sari Salltikut u rindërtua në vitin 1991.

Në qytetin e Krujës do të takoni historinë dhe kulturën nëpër të cilën ka kaluar populli shqiptar nga epoka e lavdishme e Skënderbeut e këndej.

The historic city of Kruja is situated 32 km north of Albania’s capital, Tirana, nestled between Mount Sari Salltik and the Ishëm River, close to Tirana International Airport.

Perched 608 meters above sea level, Kruja offers a unique panorama of the surrounding area. The city’s significance is closely linked to the 25-year activities of Albania’s National Hero, Skanderbeg, who transformed Kruja into a bastion of relentless resistance against the Ottomans in the 15th century. The Gjergj Kastrioti Skanderbeg Museum, located within the castle’s walls dating back to the 5th and 6th centuries AD, is a highlight of the city.

Within the castle walls, visitors can also find the Ethnographic Museum. Near the castle entrance is the city’s old traditional market,  the Bazar,  dating back to the time of Skanderbeg. Tourists can find Albanian artisanal products including embroidered items, carpets, silver, copper, alabaster, filigree, and traditional clothing.

The National Historical Museum “Gjergj Kastrioti Skanderbeg”

The “Gjergj Kastrioti Skanderbeg” National Museum, also known as the Skanderbeg and Kruja Museum, is one of the most visited in Albania. The museum complex is spread across several areas, chronologically presenting the events.

Located at the main entrance of the Kruja Castle, the museum exhibits original objects, documents, and bibliographies, as well as authentic reproductions, testifying to the history of the Albanian people in the 15th century and beyond.

The Ethnographic Museum of Kruja

The Ethnographic Museum of Kruja is housed within the Kruja Castle, in the Toptani family house built in 1764. As a first-category cultural monument, the museum showcases a comprehensive view of the trades practiced in Kruja and across Albania, as well as the way of life 300 years ago.

The Sari Salltik Teqe is one of Kruja’s attractions. It was built in honor of Sari Salltik, a cleric of the Bektashi faith. Historical documents state that Sari Salltik left his mark in Kruja in the mid-1300s. His footprint is located in the teqe at the entrance of Kruja. In 1967, the communist regime destroyed this and other religious buildings across Albania. The Sari Salltik Teqe was rebuilt in 1991.

In Kruja, visitors encounter the history and culture that the Albanian people have experienced since the glorious era of Skanderbeg.

Shpërndaje
Shperndaje:
WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda