📍🇦🇱 🇷🇸 🤝 Vazhdimi i bashkëpunimit mes AKT- së me Agjencinë Serbe të Turizmit sjell vizitat turistike të blogerë-ve Serbë, Ana Timilić Patalov dhe Ivan Patalov

📍🇦🇱 🇷🇸 🤝 Vazhdimi i bashkëpunimit mes AKT- së me Agjencinë Serbe të Turizmit sjell vizitat turistike të blogerë-ve Serbë, Ana Timilić Patalov dhe Ivan Patalov në vendin tonë duke nxitur promovimin e ndërsjelltë, shkëmbimin e eksperiencave në fushën e marketingut në sektorin e turizmit. 🇦🇱 🇷🇸
Share