Himara, destinacion për të mos u humbur!

Në ujrat blu të Mesdheut, Himara destinacioni i duhur ku mund të njohësh  monumentet natyrore, të shijosh gatimet dhe bukuritë e vendit. Planifikoni të eksploroni dhe të mrekulloheni nga bukuritë e Himarës.
Zbuloni Shqipërinë 📍#Destinacione të reja…#🇦🇱 

Shqipëria është plot me vende magjike, e destinacione për tu vizituar… 🔎 🌍Për më shumë,🔗 http://albania.al/  🔗 https://akt.gov.al/

#VisitAlbania✈️
#AlbaniaGoYourOwnWay
#SmileAlbania😀🇦🇱
#Himarë

Share