Takimi me studentët e “Inholland hogeschool”

Organizimi i një aktiviteti të përbashkët me 60 studentë ndërkombëtar të universitetit “Inholland hogeschool”, për të ndarë sfidat dhe zhvillimin e turizmit në Shqipëri.
Zbuloni Shqipërinë.

Share