Njoftim i rëndësishëm!

📣Njoftim i rëndësishëm!
Kërkesë e re për ekspozuesit  ITB Berlin 2020
Të gjithë ekspozuesit në ITB Berlin u kërkohet të plotësojnë një deklaratë,  e  cila është kusht për të hyrë në ekspozitë dhe shërben për të identifikuar personat.
Kujdes!
Formulari i plotësuar duhet të mbahet  gjatë gjithë kohës nga ekspozuesit dhe pjesëmarrësit gjatë  qëndrimit  në ambientet e Panairit.                          Përditësimet  dhe formulari që duhet plotësuar gjenden në link.
Për më shumë klikoni 🔗https://www.itb-berlin.de/en/Extrapages/HealthInfo
🔗ITB_Berlin_2020_Mandatory_questionnaire_required_by_the_German_Health_Authority_25.02.2020

#VisitAlbania✈️
#AlbaniaGoYourOwnWay
#SmileAlbania😀🇦🇱

 

 

 

Share