Njoftim për vend të lirë pune Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve të Brendshme në Agjencinë Kombëtare të Turizmit

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE Emri :                          Agjencia Kombëtare e Turizmit Adresa:                        Bulevardi Gjergj Fishta, Pallatet Shallvare, A/12, Tiranë E-mail:                        info@akt.gov.al Faqja e Interneti:         www.akt.gov.al Agjencia

U zhvillua sot takimi konsultativ mbi hartimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2021-2030. 🤗

U zhvillua sot takimi konsultativ mbi hartimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2021-2030. 🤗

📍 U zhvillua sot takimi konsultativ mbi hartimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2021-2030. 🤗 👉Ky proces konsultimi mblodhi bashkë përfaqësues të ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, partnerët